5 kroków zmiany w szkole, zmiana w szkole, efektywna edukacja, siła sprawcza nauczycieli edukacja, szkoła, lekcje, nauczyciel, klasa

Efektywne wprowadzenie zmiany w szkole wymaga podjęcia strategii, ciągłej ewaluacji i efektywnej mądrej pracy całej społeczności szkolnej.

Pięć kroków wartościowej zmiany w szkole niesie ze sobą szereg działań.

Aby pozytywna zmiana mogła się zadziać, warto zastanowić się nad stworzeniem fundamentalnych ram pod jej realizację.

Siła oddziaływania nauczycieli w szkole jest równocześnie siłą sprawczą uczenia się.

Uczenie się jest najważniejszą rzeczą w szkole.

Ważne jest nie tylko, co uczniowie się uczą, ale również odpowiedź na pytanie dlaczego nasi uczniowie powinni się tych konkretnych rzeczy uczyć?

Uczenie się nabiera na sile w działaniach, które w splocie z wartościową ewaluacją budują podstawę edukacji w każdej szkole.

Punkt wyjścia jest kotwicą.

Co wiedzą już uczniowie?

Aby skutecznie planować, należy poznać dotychczasową wiedzę uczniów i ich umiejętności i w kontekście tego planować dalsze działania.

Potrzeby uczniowskie wraz z oceną ich mocnych i słabych stron są integralną częścią procesu edukacyjnego w klasie szkolnej.

Wszyscy są odpowiedzialni w szkole za jakość edukacji. Szkolni liderzy odgrywają tutaj rolę ważną, gdyż niosą do szkolnych społeczności założenia wraz z określeniem kluczowych dla zmiany zadań.

Sukces szkolny skupia dyrektora, liderów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Koalicja tych grup społecznych ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej szkoły.

Zmiana jest wyzwaniem.

Sprawny system analizowania i zbierania danych na temat uczenia się jest inhibitorem zmiany.

Interpretacja uczenia się uczniów daje wartościowe wskaźniki do planowania procesu uczenia się w klasie szkolnej.

Często ograniczeni jesteśmy przez stereotypy, które wyrażają się w sformułowaniach „tak klasa nigdy nie będzie dobra z matematyki”, „ oni nie odrabiają pracy domowej”, „strasznie rozbrykana jest ta IIb”.

To nauczyciele są inicjatorami zmiany. Bycie agentem dobrej edukacji wymaga poświęcenia i planu.

Każdy uczeń jest w stanie uczyć się, a nauczyciele są w stanie oddziaływać na wszystkich swoich uczniów.

Siła oddziaływania nauczycieli jest mocą sprawczą dobrej edukacji.

Dobry plan.

Nie istnieje czarodziejska mikstura na efektywne uczenie się wszystkich uczniów w szkole.

Najważniejsze jest wzajemne zrozumienie dla własnej siły oddziaływania i motywacja, by chcieć to robić.

Dobrą edukację budujemy dzień, po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu.

Czas jest naszym sprzymierzeńcem.

Wszystkie działania są dobre, które przybliżają nas w stronę poprawy uczenia się uczniów.

W dobrym planie chodzi o to, by z wielorakich działań szkolnych wybrać najlepsze i je potęgować.

Cele są kluczem do realizacji zamierzeń edukacyjnych.

Działania edukacyjne i ich ewaluacja odbywa się właśnie w kontekście celów szkoły.

Sterowanie zmianą.

Zmiana wymaga bycia świadomym wielu czynników. Po pierwsze monitorowanie działań i chęć ich modyfikacji, aby służyły one uczeniu się w szkole.

Rozwiązywanie pojawiających się problemów stanowi filar sterowności, tak jak podtrzymywanie dynamiki działań podjętych w związku z wdrożeniem zmiany.

Docenienie sukcesów.

Świętowanie sukcesów jest ważne dla podtrzymania chęci wytrwania w zmianie.

Doskonalenie się jest ważnym procesem rozwojowym każdego człowieka. Stąd porażki i popełnianie błędy są elementem naszego uczenia się.

Docenienie włożonego wysiłku w naukę, zauważenie małych kroków na przód ma za zadanie motywować w edukacyjnej drodze każdego ucznia.

 

J. Hattie ” Widoczne uczenie się nauczycieli”