akty prawne, prawo oświatowe, organizacja roku szkolnego, przepisy oświatowe, ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia, Ministerstwo edukacji narodowej

Ten rok szkolny jest wyjątkowy.

Uczniowie uczą się w stacjonarnych szkołach w reżimie sanitarno- epidemiologicznym.

Dyrektorzy organizują pracę szkoły w oparciu o przepisy oświatowe oraz Wytyczne GIS, MEN i MZ.

Działanie w informacyjnym chaosie rodzi stres i zniechęcenie.

Poniżej prezentuję najważniejsze akty prawa oświatowego, o których należy pamiętać organizując pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

Proponowane zestawienie uwzględnia hierarchię aktów prawnych oraz zwraca uwagę na kluczowe zapisy regulujące funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii, m.in. uwzględnia podstawę prawną do zawieszenia zajęć w szkole, wyszczególnia podstawowe obowiązki dyrektorów placówek oświatowych.

akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty
akty prawne, prawo oświatowe, edukacja, organizacja roku szkolnego, szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, rozporządzenie, ustawa o systemie oświaty