Zaburzenia pamięci dotykają każdego z nas.

Często zdarza się nam zapominać, gdzie zostawiliśmy telefon, co mamy zrobić lub co kupić?

Sytuacja taka to często wynik pośpiechu, natłoku sprawa, szybkiego życia, w którym wykonujemy tysiąc rzeczy jednocześnie.

Za naszą pamięć odpowiedzialne są specyficzne struktury naszego umysłu, z HIPOKAMPEM na czele.

Co z tą pamięcią?

Takie pytanie nasuwa się, kiedy uświadamiamy sobie, że nie pamiętamy o rzeczy, którą przecież jeszcze przed momentem mieliśmy w swoich myślach.

Jakie rodzaje pamięci posiada człowiek?

Wyróżniamy tak zwaną pamięć krótkotrwałą oraz pamięć operacyjną.

Stąd zaburzenia procesów pamięciowych noszą miano amnezji.

Pamięć długotrwałą dzieli się na deklaratywną oraz niedeklaratywną.

Pamięć deklaratywna to inaczej pamięć opisowa jawna.

 Dotyczy ona z jeden strony pojęć i znaczeń tak zwana pamięć semantyczna, z drugiej zaś strony dotyczy epizodów, które zapamiętujemy wybiórczo, na przykład dotyczących dzieciństwa, świąt itp.

Pamięć niedeklaratywna to inaczej pamięć ukryta, nieopisowa, przeciwieństwo pamięci deklaratywnej. Przede wszystkim dotyczy ona umiejętności i nawyków, na przykład jazda na rowerze, jazda samochodem, chodzenie, mówienie.

 Pamięć niedeklaratywną scharakteryzować możemy poprzez takie pojęcia jak torowanie, warunkowanie, uczenie się przez asocjacje.

Zespoły amnestyczne to różnego rodzaju zaburzenia pamięci, specyficzne luki pamięciowe, trwałe lub przejściowe uszkodzenia pamięci.

Charakteryzują się one niezdolnością do nabywania nowych informacji, niekodowaniem napływającej informacji z zewnątrz.

Zespół amnestyczny Milner dotyczy uszkodzenia hipokampa, najczęściej występuje po uszkodzeniu obu stron tej struktury mózgowej na skutek zabiegu neurochirurgicznego.

 Uszkodzenie okolic hipokampa następuje  również w wyniku wirusa opryszczki, który atakuje w płatach skroniowych mózg ludzki.

Cechy charakterystyczne zespołu Milner:

  • Deficyty pamięci deklaratywnej
  • Utrata zdolności utrwalania informacji
  • Amnezja wsteczna, tak zwany gradient czasowy
  • Zachowane są zdolności poznawcze
  • Zachowane jest uczenie się proceduralne w sposób nieuświadomiony

 

Zespół amnestyczny Korsakowa to konsekwencja rozległego uszkodzenia mózgu, obejmującego ciała suteczkowate, wzgórze, pień mózgu, podwzgórze, móżdżek.

Do najczęstszych przyczyn należą nadużywanie alkoholu, tak zwane  palimpsesty alkoholowe, niedobory witamin, guzy, udary niedokrwienne.

Zaburzeniom pamięci towarzyszy dodatkowo dezorientacja. Osoba dotknięta tym zaburzeniem konfabuluje.

Nie występują jednak zaburzenia mowy i języka oraz zaburzenia myślenia.

Zachowane jest uczenie się proceduralne. Chory traci jednak poczucie ciągłości przeżywanego czasu. Chodzi tutaj o tak zwaną głęboką niepamięć następczą, która dotyczy trudności w ustaleniu chronologii zdarzeń.