Organizacja własnego czasu wymaga umiejętności planowania, delegowania ustalania priorytetów.

To prosta arytmetyka codzienności wynikająca z niebanalnych umiejętności ludzi efektywnie zarządzających czasem.

Czynności te determinowane są naszą osobistą i zawodową misją, wizją, która w konsekwencji przybiera kształt celów.

„Tylko rozpocznij, a umysł zapłonie, nie ustawaj, a pragnienie się ziści”  Goethe.

 

Jak zatem skutecznie planować?

PLANOWANIE

Czyli odpowiedź na pytanie: „Jak zjeść całego słonia?”

Oczywiście kęs po kęsie.

Rozłóż trudne zadania na części składowe. Poczuj jak pachną, smakują, zobacz jak wyglądają? Żuj i połykaj kolejne ugryzienia. Jeśli nie możesz zwolnij, przerwij odpocznij, ale zawsze wracaj.

Opracuj plan.

W ten sposób pobudzisz w swoją motywację wewnętrzną. Nieoczekiwanie wrosną Twoje siły, pokłady umysłowe, kreatywność.

Każdy z nas posiada bogate złoża węgla psychicznego i fizycznego.

Istnieje niemal matematyczna zależność między czasem poświęconym na planowanie (ok. 10- 12 minut dziennie), a efektywnym działaniem Zależność ta polega na oszczędności czasu na wykonywanie zadań w ciągu dnia.

Plany sporządzaj z wyprzedzeniem, najlepiej wieczorem.  

Sporządzaj listy.

Jeśli nie zrealizowałeś czegoś, przenieś na następny dzień, dopisz nowe zadania.

Bądź konsekwentny.

Sporządzaj różne listy do realizacji zadań, w zależności od obranych celów oraz przyjętych kryteriów, takich jak czas, miejsce, zasoby. Ze względu na powyższe możesz tworzyć listy główne, miesięczne, roczne, tygodniowe, dzienne.

Co zyskasz?

Radosny nastrój, szczęście, satysfakcję, nową motywację, pozytywne spojrzenie na siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Są to kluczowe elementy rozwoju osobistego.

Masz już projekt.

Sporządź listę kolejnych kroków do jego realizacji. Uporządkuj zadania według ich ważności oraz chronologii wykonania. Co najpierw? Co potem?A co na samym końcu?

Wcielaj w czyn zadania z listy. Poprzez widoczne efekty naszych działań rodzi się wewnętrzna motywacja do pracy. Wzrasta kompetencja, rozumowanie, myślenie do przodu, świadomość upływającego czasu oraz chęć maksymalnego wykorzystania swojego potencjału w jak najkrótszym czasie. Jednym słowem intensyfikujesz swoją PRODUKTYWNOŚĆ, a to z kolei przedłożyć można na sukces.

Czy ilość wykonywanych zadań jest proporcjonalna do ich wartości?

Zrobiłeś już listę masz tam 10, 20, może nawet 50 zadań do wykonania. Przeanalizuj ją jeszcze raz. Sprawdź,czy nie ma tam najbardziej wartościowego zdania, które równa się wielokrotności pozostałych przedsięwzięć z listy?

Według prostego arytmetycznego działania: 18= 6+6+6, lub 18= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

Najbardziej wartościowe zadania popychają nas naprzód.

Zapracowanie i zajęcie każdego dnia nie przekłada się na podniesienie efektywności. Błahostki, bagatelne sprawy nieistotne zadania nie wpływają na wyniki.

Często tak jest, że na załatwienie mało znaczących spraw potrzebujemy tyle samo czasu, co na priorytety.

Poświęcanie czasu na zadania, które przyszłościowo pomogą pozytywnie wpłynąć na nasze życie, to cecha ludzi sukcesu.

UMIEJĘTNOŚĆ PRZEWIDYWANIA

A więc następstwa i konsekwencje decyzji w naszym życiu dotyczące zarówno sfery osobistej jak i zawodowej.

Dostajesz tyle ile dajesz, inaczej mówiąc wyjmiesz tyle ile włożysz. Jeśli ugotujesz zupę na gwoździu to te gwoździe z niej wyciągniesz.

Budowanie perspektywy długoterminowej, planowanie w czasie ma znaczący wpływ na nasze życie. Planuj z wyprzedzeniem oraz zmyślą o skutkach swoich decyzji w przyszłości.

Plany na przyszłość determinują nasze obecne działania.

Myślenie perspektywiczne wiążę się ze strategią.

Kończę kursy doszkalające, kolejne studia podyplomowe, podejmuję działania w takiej dziedzinie zawodowej, czytam, piszę, planuję, chociaż mój cel zawodowy leży gdzie indziej niż punkt, w którym się obecnie znajduję.

Taki jest sens myślenia perspektywicznego.

Taki jest sens nauki w szkole.

Często uczniowie pytają mnie po co się mamy to uczyć? Myślę, że to jedno z najczęstszych pytań, które pada w klasie szkolnej. Odpowiedź prosta związana z powyższym zagadnieniem. Sprzęgnięta na pomocą myślenia przyszłościowego z perspektywą zawodową. Wszystko co się uczymy to pośrednie kroki do osiągania naszych celów. Tylko pytanie, czy każdy uczeń ma określony swój cel na przyszłość?

„Motywacja wymaga motywu” mówi Brian Tracy w swojej książce „Zjedz tę żabę”.

Motywują zadania, które wywierają wpływ na nasze życie. Uświadamiaj zatem wpływ nauki na życie uczniów.

Priorytety.

Nigdy nie wystarczy Ci czasu, żeby zrobić wszystko.

Masz jednak wystarczająco dużo czasu, aby zrobić rzeczy najważniejsze. Moja babcia mówiła, nie łap dziesięciu srok za ogon. Skup się na jednej. Modrość pradziadów przedkłada się na funkcjonowanie w teraźniejszości.

Cenne dla nas zadania motywują najbardziej. Nikt nie musi przecież przekonywać fana piłki nożnej do pójścia na mecz.

Zasada trzech pytań według B. Tracy.

Które z moich zadań są najważniejsze?

Co mogę ja i tylko ja zrobić, co dobrze wykonane, spowoduje zasadniczą różnicę?

W jaki sposób mogę w chwili obecnej najlepiej spożytkować swój czas?

Innymi słowy najtrudniejsze zadania, które możesz zrobić wyłącznie Ty sam wykonane w danej chwili wpływają na Twoją efektywność, produktywność, przyczyniając się do sukcesu.

Odpowiedzi na powyższe pytania wymagają umiejętności delegowania zadań.

Umiejętność ta wymaga porzucenia przeświadczenia, że tylko ja to wykonam najlepiej.

Pozbywanie się drobnych ,nic nie znaczących zadań, nieistotnych drobiazgów jest umiejętnością ludzi świadomych.

Zwlekanie kontrolowane to decyzja, to umiejętność mówienia „nie” wobec rzeczy nieistotnych, błahych, małostkowych, nic nie znaczących.