Idealny to znaczy kroczący drogą rozwoju, ciągle ulepszający, refleksyjny. Charakterystyka belferska jest trudna, bo wiele jest ludzkich charakterów, wad, niedoskonałości. 

Wielu nauczycieli trafia do zawodu bo tak łatwiej, prościej, wygodniej. Osobiście znam przypadki niefrasobliwych wyborów tego trudnego zawodu, które niestety z powołaniem i pasją nie mają nic wspólnego.

Brak jest również ogólnopolskich norm, które pomogłyby trafiać odpowiednim osobom na odpowiednie miejsca.

Szara rzeczywistość, na którą skradają się upadek autorytetu nauczyciela, zmiana paradygmatu wychowania, zmiana pokoleniowa oraz niespokojna i niestabilna pozycja tej grupy społecznej.

To trudne zadanie i jedno z wielu wyzwań polskiej szkoły XXI wieku. 

Potrzebna jest niewątpliwie wiedza z zakresu szeroko rozumianej psychologii, testy kwalifikacyjne oraz wiele innych składowych, które pozwolą na realizację zawodową ludzi aktywnych, z pasją, otwartych, innowacyjnych i ciągle doskonalących się. Lista przymiotów w stronę ku doskonałości jest długa i otwarta.

Dzisiejszy artykuł jest próbą definicji autorytetu nauczyciela. 

Pełen humoru, umiejący przekazywać wiedzę, lubiący działać, kochający uczyć, budzący respekt, tolerancyjny, konserwatywny, a może tolerujący osobowość każdego ucznia?

Jaki powinien być idealny nauczyciel?

Pytanie trudne, a odpowiedź niełatwa, wymagająca zastanowienia i refleksji, zwłaszcza w trudnych dla tej grupy społecznej czasach.

„Jestem nauczycielem i lubię to.”

Stwierdzenie, które usłyszeć można z ust nie jednego belfra.

Społecznik, zawsze blisko ucznia to również ważne cechy autorytetu nauczyciela, mało docenianie. Niewielu ludzi w demokratycznym społeczeństwie świadoma jest prawdziwego oblicza tej trudnej pracy.

 Nauczyciel społecznik organizuje w szkole liczne akcje oraz podejmuje liczne działania na rzecz szkoły.

Nauczyciel teoretyk, który wykorzystuje wiedzę do rozwoju ucznia. Uczy się, żeby potem uczyć innych. Cenne i niesamowite jednocześnie.

Nauczyciel poszukujący, rzemieślnik. Znam kilku. To ludzie, którzy osiągają mistrzostwo w swojej dziedzinie wiedzy. Znają wszystkie tajniki kawałka świata, który przekazują na lekcjach swoim podopiecznym.

Wielość charakterów w klasie pełnej uśmiechów generuje zazwyczaj w nauczycielu wiele pomysłów, nowatorskich metod pracy, które w połączeniu z indywidualnym podejściem stanowią drogocenny wkład w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Jakie są zatem kryteria autorytetu?

To swoista mieszanina umiejętności, wiedzy i postaw z zakresu społecznego, psychologiczno- pedagogicznego oraz dziedziny, w której specjalizuje się nauczyciel.

Warsztat pracy.

Nic innego, jak rozumienie ucznia oraz umiejętność przekazania mu wiedzy i kształtowania umiejętności, które z nim zostaną na całe życie.

Dobry nauczyciel jest entuzjastycznie nastawiony, przywiązany do uczniów, ma jasny umysł, zdolności przywódcze, charyzmę, sympatyczne usposobienie, wysoki poziom etyki pracy.

Takich nauczycieli poszukuję. Chcesz być częścią najlepszej szkoły w Polsce?

Dla mnie najważniejsze kwestie w szkole to motywacja, morale nauczycieli, kultura i atmosfera szkoły, zachowania uczniów.

Tylko w takim rozumieniu powołania do zawodu nauczycielskiego  możliwa jest edukacja.

Morale, motywacja, kultura pracy i nauki istotne składniki uczniowskich osiągnięć, rozumianych jako branie odpowiedzialności za własną naukę, poczucie własnej wartości, a w szerokiej perspektywie atmosferę nauki w szkole, klasie szkolnej i poza nią.

Powołanie zespołu do spraw nauczania, który będzie kształtował kierunki rozwoju szkoły. Zadanie trudne w niejednej społeczności. Znalezienie odpowiedniej grupy ludzi to wyzwanie dla dyrektora, które często graniczy z cudem.

Notabene, wierzę że cuda się zdarzają.

Stosunek belfrów do pracy jest różny, jak w każdej grupie społecznej.

Mistrzostwo, perfekcja, pasja często zostaje przyćmiona ciągle nagłaśnianymi medialnie czarnymi charakterami, które malują skazę na całym świecie belferskich indywidualności.

Różne są również składniki belferskiej codzienności: ciągle zmieniające się prawo oświatowe, dokumentacja szkolna, przełamywanie się na nowości, wkraczająca informatyzacja , współpraca w zespołach, spotkania z doradcami zawodowymi, szkolenia, konferencje, warsztaty, rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami. Opasła podstawa programowa.

W tym całym edukacyjnym kramie nie zdążyłam wymienić nawet osiemnastogodzinnego tygodnia pracy i wolnych wakacji, często podnoszony w w debatach społecznych dotyczących zawodu nauczyciela.

Jestem w ciągłym rozwoju stwierdzi większość nauczycieli.

Doskonalenie swoich umiejętności, sprostanie nowinkom z interaktywnego zaplecza szkoły, ciągle nowelizowane ustawy i rozporządzenia to ciągła praca, żeby sprostać stawianym wymaganiom.

Koncentrujmy się zatem na zachowaniu a nie na powszechnych przekonaniach.

Szkoły pełne są wybitnych pedagogów, którym ciągle ktoś podcina skrzydła.

Zapewnienie  dla uczniów dobrego środowiska ucznia się, charakteryzuje dobre i skuteczne zarządzanie klasą.

„Jest rzeczą nierealistyczną, aby oczekiwać od kogoś, aby zrobił coś lepiej, skoro on nie zna lepszego sposobu.”

Znakomity nauczyciel to ten, który prowadzi ewaluację swoich działań.

Refleksja towarzyszy każdemu z nas, każdego dnia i w każdej sytuacji.

Kontakty z rodzicami to również pole do nieustającej nauki między rodzicem, nauczycielem a uczniem.

W jaki sposób kierować komunikaty do rodziców, takie które będą powodowały korzystne zmiany w uczniach. Postępowanie z trudnymi rodzicami nie jest łatwe, we współczesnej szkole stanowi jednak codzienność.

Ważna jest technika i warsztat wychowawczy, w jaki sposób stosować odpowiednie pochwały do uczniów.

Kieruj do rodziców i uczniów wypowiedzi które wzmacniają pozytywne zachowania.

„Dziękuję tym, którzy terminowo oddali swoje prace”. Wzmacnia pozytywne zachowania ponieważ komfortowo poczują się uczniowie, którzy na sto procent wywiązali się z zadania.

Wzmacnianie wysiłku najlepszych, poprzez organizowanie konkursu nauczyciel roku, uczeń roku, pracownik roku.

Nauczyciel lojalny wobec ucznia ma na celu dobro ucznia.

Rok szkolny jest jak podróż mająca wiele punktów zwrotnych.

Niemniej jednak my nauczyciele bądźmy zawsze przygotowani, punktualni, przedstawiajmy klarownie nasze oczekiwania na początku roku szkolnego i przypominajmy o nich co tydzień.

Jesteśmy kapitanami na edukacyjnych statkach, architektami edukacyjnej budowli.

Jesteśmy fundamentem przyszłości świata.