Bezpieczeństwo w sieci, bezpieczny Internet, jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci,

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w sieci to współcześnie podstawowe zadanie nie tylko rodziców, ale przede wszystkim szkoły.

W okresie zdalnej edukacji realne stały się zagrożenia wynikające z codziennego bycia online.

Jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?

Przede wszystkim postaw na regularne budowanie kompetencji świadomego użytkownika sieci.

Dużą wagę przykładajmy do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa uczniów w sieci.

Zacznijmy od szkoleń nauczycieli, rodziców i samych uczniów związanych z współczesnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Bezpieczne korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych oraz mediów społecznościowych to wyzwanie dla każdego człowieka.

Systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, rodziców i uczniów na temat zagrożeń płynących z Internetu, przyczynia się do budowania kompetentnych odbiorców i twórców wirtualnego świata.

Organizowanie cyklicznych lekcji wychowawczych, warsztatów i innych przedsięwzięć/ inicjatyw,  związanych z promowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie i mediach społecznościowych, stanowi dużą część profilaktyki współczesnej szkoły.

Dotyczyć  one mogą m.in. organizowania przez nauczycieli Dnia Bezpiecznego Internetu, popularyzacji wiedzy na temat zagrożeń w sieci, jak również udziału uczniów i nauczycieli w ogólnopolskich kampaniach na rzecz bezpiecznego użytkowania sieci internetowych np. Kampania społeczna „ Uważni rodzice”, Kampania „ Nie zagub dziecka w sieci”, „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat”.

Efektem działań podejmowanych w ramach inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w sieci są m.in. cenne wskazówki dla nauczycieli, rodziców i uczniów, które przyczyniły się do budowania świadomości odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych, Internetu i nowoczesnych technologii.

Dodatkowo wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami można opracować zestaw dziesięciu porad bezpiecznego korzystania  Internetu, które znalazły się w Regulaminie Edukacji Zdalnej i będą podstawą każdej lekcji zdalnej organizowanej w szkole.

Nauczyciele wspólnie z uczniami w szkole lubią podejmować cykliczne działania, których celem jest podniesienie kompetencji uczniów związanych ze świadomym korzystaniem z Internetu w tym z mediów społecznościowych, m.in. poprzez współpracę z Fundacją Dbam o mój zasięg, udział w Europejskim Tygodniu Kodowania, udział w Akcji Sieciaki.