brakujące ogniwo, wychowanie, uczucia, emocje, zachowanie, kreatywność, wolna wola, edukacja, szkoła

Szkoła po pandemii potrzebuje nowych sposobów działania.

Okazuje się, iż bardziej niż kiedykolwiek nasi uczniowie potrzebują pracy na sobą.

Kształtowanie osobowości młodych ludzi odbywa się w grupie rówieśniczej pod czujnym okiem rodziców i wychowawców.

Jak zatem stworzyć nowy dom na starym fundamencie?

Zacznij od ponownego odkrycia kreatywności

Kreatywność, obuta w zbyt ciasny kaftan codziennych sytuacji życiowych, skazana jest na klęskę.

Zabawa, wolność, brak pogoni za wieloma niedokończonymi sprawami są naturalnym antidotum na brak kreatywności w naszym życiu.

Dzieciństwo

Zręby kreatywności tworzone są we wczesnym dzieciństwie.

To właśnie w tym okresie, w naturalnej, niczym nie skrępowanej zabawie, dziecko buduje doświadczenia, które potem są podstawą myślenia i działania kreatywnego.

Dzieciństwo jest swego rodzaju fundamentem,  na którym budujemy potencjał każdego człowieka do kreatywnego działania przez całe życie.

Stare utarte sposoby działania dają poczucie bezpieczeństwa.

Kreatywność zawsze związana jest z wyzwaniem, z nowym doświadczeniem. Są to powody dla, których ludzie boją się kreatywności.

Podstawą kreatywności jest zatem wiara we własne możliwości oraz zaufanie w swoje własne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

Mózg jest ciągle w przebudowie.

Nasza wyjątkowość jako ludzi polega m.in. na możliwości uczenia się przez całe życie oraz włączania zdobytej wiedzy i umiejętności w indywidualną autostradę połączeń synaptycznych.

Każda sfera naszego mózgu jest niezwykle plastyczna. To znaczy, że jesteśmy w stanie dokonywać zmian nie tylko w sferze wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim, w sferze duchowej, emocjonalnej, czy w sferze naszych zachowań.

Wolność i niezależność człowieka.

Każdy z nas posiada wolną wolę. Życie jednak weryfikuje i ogranicza nas w podejmowaniu decyzji w pełni autonomicznych i niezależnych.

Szkoła zabija kreatywność poprzez sztampowe wykonywanie zadań, nakazy i zakazy. Podobnie rzecz ma się w pracy i w życiu codziennym.

Co jednak z postulatem według którego edukacja i szerokie horyzonty myślowe człowieka stwarzają szansę na podejmowanie autonomicznych wyborów w życiu?

Świadome wybory

Młody człowiek dorasta w określonym kręgu kulturowym, przejmując wiedzę, umiejętności, czy poglądy od innych członków grupy społecznej,  do której należy.

Człowiek posiada marzenia, uczucia, wolną wolę. Te atrybuty czynią go właśnie człowiekiem, który działania kreatywnie w świecie, który coraz bardziej zależny jest od nakazów i zakazów.

Konrad Lorenz laureat Nagrody Nobla przedstawił istnienie człowieka w następujący sposób:

„ Brakujące ogniwo między zwierzęciem i człowiekiem to właśnie my”.

Znamienne zdanie tworzy współczesny imperatyw pracy wychowawczej w rodzinie i w szkole. Budowanie osobowości młodego człowieka, zaczyna się bowiem nie od wiedzy, ale od wolnej woli każdego z nas.

 

Literatura: G. Huther „ Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”