budowanie tożsamości szkoły, edukacja przyszłości, szkoła przyszłości, wyzwania w szkole, edukacja, współczesna szkoła

Budowanie tożsamości szkoły, jest ważne dla jej społecznego odbioru.

Każda szkoła posiada swój indywidualny klimat, charakter, jednym słowem tożsamość.

Wszystkie podejmowane w niej działania i inicjatywy służą budowaniu spójne wizji, która jest oparta na wartościach.

Od czego zacząć?

Ustalenie wspólnych dla wszystkich sposobów działania, zadań realizowanych w roku szkolnych scala wielosobową rodzinę.

Inauguracja.

Coroczne pierwsze otwarcie drzwi szkoły, pierwszy dzwonek, słowa dyrektora na powitanie są znaczące i wyznaczają horyzonty przyszłych działań podejmowanych razem dla edukacji.

Równie istotne wydają się odpowiedzi na pytanie: czy korzystamy z podręczników? Na co kładziemy nacisk? Czy będziemy pracować z koncepcją tematycznych roczników? Jaka będzie nasza myśl przewodnia w tym roku szkolnym?

Elastyczni nauczyciele i twórczy uczniowie są ważnym elementem budowania nowoczesnej szkoły.

Nauczanie projektowe, kompetencje kluczowe, innowacje i iventy, które w ciekawy sposób zobrazują nowoczesne trendy w edukacji, świecie pracy.

W twórczej szkole organizuje się treningi myślenia, debaty, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Bądźmy zaprogramowani na działanie, a efekty przyjdą same.

Uczeń przychodzi do szkoły w wieku 7 lat i przeżywa tutaj rozkwit swojego największego potencjału w sferze intelektualnej, społecznej i fizycznej. Stąd wielkie wyzwanie dla szkoły, aby wspierać rozwój dziecka w każdym z tych ważnych aspektów rozwoju jego osobowości.

Uczysz się po przez działanie, ale również poprzez przeżywanie. Stąd nie możemy zapomnieć o emocjonalnych aspektach edukacji, która ciekawie, a nie nudzi, angażuje, a nie wyręcza i daje gotowe rozwiązania.

Motywacja uczniów do inicjowania zmian w najbliższym otoczeniu jest motorem zmieniającym ten świat na lepsze.

Skuteczna współpraca, budowanie relacji, porozumienie i dialog wspierają proces uczenia się każdego człowieka.

Bycie aktywnym i komunikacja stają się nierozłącznym ogniwem dobrej edukacji, która patrzy w przyszłość.

W 1979 roku w Konwencji Praw Dziecka wyraźnie wskazano na obszary ważne dla rozwoju dziecka:

  • Rozwijaj potencjał młodego człowieka.
  • Odkrywaj, doskonal jego kompetencje i cechy charakteru.
  • Przekraczaj ograniczenia.
  • Wykorzystuj uśpione zasoby.
  • Przekraczaj sferę własnego komfortu.

To swoisty przepis na indywidualny sukces każdego człowieka, który zaczyna się już w przedszkolu. Droga trudna, ale jednocześnie jedyna możliwa dla budowania szczęśliwego życia.

Kim będą nasze dzieci w przyszłości?

Czy da się przewidzieć, co przyniesie przyszłość?

Szkoła przyszłości ma swoją tożsamość i wpiera dziecko w każdym edukacyjnym i wychowawczym kroku naprzód.

Szkoła przyszłości nie mówi, co masz robić, a stwarza możliwości dla rozwoju młodych ludzi. Kształtuje niezależność w myśleniu, działaniu i mądrze prowadzi dziecko ku zmiennemu dniu jutrzejszemu.

Mądra szkoła stwarza przestrzeń, w której dziecko działa, przeżywa, testuje, słucha, obserwuje,  twórczo myśli, wyciąga wnioski