budowanie zespołu, jak stworzyć dobry zespół nauczycieli, pomysły, komunikacja, relacje, współpraca

Czy dobry zespół nauczycieli oznacza świetne rezultaty?

Bez względu na to jak świetnych masz solistów w zespole nauczycieli, to od rezultatów pracy całego zespołu zależą wysokie efekty  pracy nauczycieli.

Zaangażowany zespół nauczycieli jest w stanie skutecznie przeprowadzić zmianę.

Jak zbudować zgrany zespół nauczycieli?

Zgrane tony orkiestry są w stanie zagłuszyć każdy fałsz.

Jak stworzyć dobry zespół nauczycieli?

Nie można zakładać na wyrost, że ludzie naturalnie będą współpracować, ponieważ takie założenie jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Jak zatem pracować nad zgraniem zespołu, żeby nie było chaosu.

Przede wszystkim zacznij od diagnozy ludzi, z którymi współpracujesz.

Zespół nauczycieli obfituje w talenty  i doświadczenia, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do sukcesu.

Liczą się również kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna, czy inteligencja emocjonalna.

Drugim krokiem jest na pewno komunikacja.

Zespół nauczycieli zawsze stanowi całość bez względu na jego liczebność. Warto zwrócić uwagę na to, że pojawiają się młodzi członkowie zespołu, którzy nie znają zasad współpracy.

Wspólna wizja, cele, wartości muszą być znane wszystkim członkom społeczności nauczycieli, aby możliwe było patrzenie w jednym kierunku.

Zadbaj o jednolite procesy.

Procesy w szkole, które przebiegają w miarę jedności sprzyjają integracji. Każdy wie, jak ma uczyć, jak postępować na lekcji, na co kładzie się nacisk.

Budowanie spójnego procesu edukacyjnego sprzyja współpracy w gronie nauczycielskim.

Budowanie zespołu polega na stwarzaniu wielu formalnych i nieformalnych sytuacji, które sprzyjają integracji. Jeśli drużyna ma osiągać sukcesy, to musi się znać.

Szkolenia i rekrutacja

Dobry szef zna swój zespół i rekrutuje ludzi o odpowiednich kompetencjach, które uzupełnią istniejący zespół.

Warto zadbać o przemyślane doskonalenie istniejącego zespołu, aby budować spójny język działań.

Każdy członek zespołu odgrywa wartościową rolę, warto wspierać i doceniać jego umiejętności.

Belbin wyodrębnił osiem profili zespołowych.

Są one podstawą dobrego funkcjonowania każdego zespołu.

Równowaga w zespole zależy od równowagi ról należących do niego członków.

Lider dominuje i jest skupiony na realizacji celu, podkreśla jednocześnie, to co w ludziach najlepsze.

Myśliciel to osoba, która ma wiele cennych pomysłów i dzieli się nimi z innymi.

Łącznik to osoba towarzyska, która umie rozmawiać z innymi, buduje kontakty z innymi

Lokomotywa to osoba działająca emocjami, jednoczy cele, pomysły, możliwości, lubi konkrety.

Skrupulatny wykonawca to praktyk i zadani owiec, który skrupulatnie realizuje zadania.

Krytyk wartościujący to osoba inteligentna, która nie wychodzi poza schematy, ale solidnie wykonuje swoją pracę.

Dusza zespołu zawsze opiera się na emocjach, uspokaja, spaja, daje wsparcie innym.

Wdrożeniowiec  to osoba nastawiona na sukces, zależy jej, żeby się udało.

Budowanie zespołu wymaga wiedzy  i kompetencji. Trud zadany w tej materii pozwala budować silną organizację, która ukierunkowana jest na osiągnięcie celów.