Informacja zwrotna

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole. Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów. Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się. Uczenie się uczniów podczas lekcji to proces,...

Zadanie edukacyjne

W wielu polskich szkołach nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o podręczniki, które obfitują w zadania i ćwiczenia. Okazuje się, że umiejętność tworzenia i wykorzystania wartościowych zadań edukacyjnych należy rozwijać i doskonalić wśród kadry...

Fabuła wychowania

Czy istnieją trudne dzieci, trudna młodzież? Od wielu lat rozgrywa się dyskusja na temat metod radzenia sobie z tak zwaną „Trudną młodzieżą, trudnym dzieckiem”. Tradycyjny i konserwatywny nurt w wychowaniu wciąż przyświeca wychowaniu dzieci zarówno w szkole, jak...

Czy czujesz bluesa?

Profesjonalne działanie nauczycieli determinuje proces uczenia się uczniów Rodzice często zarzucają nauczycielom brak motywacji do pracy. W Polsce nauczyciele to wciąż niedowartościowana grupa zawodowa.  Motywacja do pracy wynika w dużej mierze ze statusu społecznego,...

Prawo do edukacji

Jesper Juul postuluje w swojej książce „Kryzys szkoły” zniesienie obowiązku szkolnego i wprowadzenie prawa do edukacji. Demokratyczne prawo do edukacji stawia na równej płaszczyźnie uczniów, nauczycieli i rodziców. Autorytet szkoły oparty na zaufaniu i komunikacji...

Węzeł gordyjski

Podstawą edukacji jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim relacje. Wiemy o tym dobrze, pomimo to zwłaszcza po okresie zdalnej edukacji obserwujemy, że supeł braku relacji w szkole coraz bardziej staje się ciasny. Jak temu zapobiec? I na czym polega...