Komunikacja wsteczna

Istnieją słowa, które w utrudniają komunikację między ludźmi. Noszą one w sobie ładunek negatywny, który destruktywnie wpływa na materię relacji międzyludzkich. Wrodzone współczucie zostaje odepchnięte przez osądy, ocenianie i negatywną moc. Marshall Rosenberg mówi o...

Odnaleźć skarb

Wzajemne zrozumienie jest skarbem, którego poszukujemy w relacjach z drugim człowiekiem w domu, w pracy, w szkole. Często jednak skarb ten schowany jest bardzo głęboko, a zasłona codziennych zdarzeń skutecznie blokuje nam dotarcie do niego. Podejmujemy zatem próby...

„To co powiesz, może zmienić świat”

Co znaczą tytułowe słowa? Są prośbą, groźbą, a może leżącą u podstaw naszego życia energią pokoju, zmieniającą świat na na lepsze. W słowach zaklęta jest moc tworzenia i niszczenia, pokoju i wojny, która wynika z dwojakiej natury każdego człowieka. Tylko świadomość...

Kompetencje w budowaniu relacji

Najważniejszym celem wychowania dziecka są kompetencje psychospołeczne oraz zdrowie psychiczne dziecka. Kompetencje społeczne oznaczają umiejętność radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą. Kompetencje w budowaniu relacji są podstawą pracy wychowawczej...

Odpowiedzialność w wychowaniu

Jaki powinien być dobry nauczyciel? Jaki powinien być dobry rodzic? To pytanie, na które wciąż poszukujemy odpowiedzi w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata. Zmieniły się realia wychowania dziecka. Posłuszeństwo ustępuje drogi odpowiedzialności....

Wielotorowe wychowanie

Szkoła współdziała z rodzicami w wychowaniu dzieci. Obok edukacji, to jedna z podstawowych funkcji instytucji edukacyjnych w naszym kraju. Wychowanie jest relacją opartą na wielokierunkowych oddziaływaniach. Wielotorowe wychowanie wymaga zrozumienia i współpracy...