Arcy-piękna pamięć

Każdy chciałby zostać mistrzem zapamiętywania. Codzienne ćwiczenie pamięci jest podstawą dobrostanu psychicznego na długie lata. Jest wiele sposobów na to, aby zoptymalizować pracę naszego mózgu, a tym samym usprawnić zapamiętywanie. Oto przykłady ćwiczeń, które Ci w...

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga odpowiednich warunków, specjalistycznych metod oraz indywidualnego podejścia. Uczniowie ze spektrum autyzmu stanowią bardzo dużą i jednocześnie zróżnicowaną grupę uczniów. Autyzm wczesnodziecięcy stanowi grupę zaburzeń związanych...

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wymaga wiedzy merytorycznej oraz odpowiednich warunków jej realizacji. Uczeń niepełnosprawny ma szansę odnieść sukces edukacyjny skrojony na miarę jego możliwości. Na co zatem należy zwrócić uwagę w codziennej...

Program terapii logopedycznej.

Program terapii logopedycznej układamy zgodnie z potrzebami pacjenta. Musi on zawierać pełen zestaw ćwiczeń przygotowujących, a następnie korygujących wadę wymowy. Sukces terapii logopedycznej zależy od trafnej diagnozy, a następnie od planowania i realizacji terapii...

Wywiad z logopedą.

Praca logopedy łączy w sobie wiele istotnych elementów. Instrumentarium, miejsce, zestaw dobranych ćwiczeń tworzy dla pacjenta skuteczną terapię, dzięki której niwelowane są wady wymowy. Jakie są istotne elementy zawodu logopedy, a tym samym wykonywanej przez niego...

ABC IPET-u

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego zespół nauczycieli przygotowuje tzw. IPET. Indywidualny program terapeutyczno- wychowawczy jest realizowany w szkole przez nauczycieli, ale również zawiera wskazówki dla rodzica o postępach...