Światło zmiany

Była sobie szkoła, która wypracowała konstans w edukacji. Bezpieczna dolina, w której osiedlili się uczniowie i nauczyciele, emanowała  spokojem. Zaglądał on w każdy zakamarek jej wnętrza. Dzwonek dawał nadzieję na to, że wszystko jest pod kontrolą. Nauczyciele...

Uczniowie z Ukrainy

Po 24 lutego w polskich szkołach zaczęli uczyć się uczniowie zza naszej wschodniej granicy. Sytuacja na Ukrainie zmusiła wiele rodzin do ucieczki przed wojną i odnalezienia się w nowej sytuacji. Dyrektorzy szkół zaczęli przyjmować uczniów do klas ogólnodostępnych....

Dokąd prowadzi współczesne przywództwo?

Przywództwo w dzisiejszych czasach oznacza bycie naśladowanym. Ostatnie tygodnie walk toczących się u naszych sąsiadów na Ukrainie dogłębnie pokazały, że tylko takie przywództwo, które jest przyczynkiem do bycia naśladowanym, stwarza szansę na sukces. Współcześnie...

Organizacja kształcenia dla uczniów z Ukrainy

W dniu 21 marca 2022 ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. W myśl zapisów rozporządzenia organy prowadzące, dyrektorzy szkół i nauczyciele zostali...

Relacje z organem prowadzącym

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły. Poprawna komunikacja kształtuje relacje. Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego...

Realizujemy laboratoria

Kończy się rok kalendarzowy 2021r, a wraz z nim pierwszy z dwóch etapów wydatkowania środków w ramach realizacji programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”. Wielu dyrektorów na szybko wydaje gwarantowane przez Ministerstwo fundusze, które mają unowocześnić polskie...