Wokół słowa cel w bliższej lub dalszej odległości odnaleźć możemy kolorową paletę wyrazów niosących określona treść oraz modyfikujących zakres znaczeniowy tego krótkiego, trzyliterowego słowa.

Wymienić mogę całą gamę rzeczowników, na przykład: misja, posłannictwo, zadanie, zamiar, plan, przeznaczanie. Cele możemy osiągać, realizować, wyznaczać i wiele innych. Cele są  ambitne, szerokie, krótkoterminowe, długoterminowe, motywujące…. Wszystkie te wyrazy budują szeroką mapę myśli, którą każdy z nas jest w stanie swobodnie rozbudowywać. Prawda, że lista jest niewyczerpana?

W szerokiej terminologii zarządzania pojawia się pojęcie tak zwanych CELÓW SMART. Jak głosi teoria formułowania celów, dobrze określony i sprecyzowany cel powinien być SMART.

S- jak specific, czyli konkretny, jednoznaczny oraz niepozostawiający żadnych wątpliwości. Ważne również jest aby cel był M- jak measurable, a więc mierzalny. Miara jest wyznacznikiem stopnia osiągalności, a stopnień osiągalności to jeden z wyznaczników sukcesu, Mierzenie wskazuje nam również na to, czy robimy postępy, w jakim tempie oraz odpowiada na pytanie, jaki stopień trudności ma realizowane zadanie.   Litera A oznacza achieveable, a więc po prostu ambitny, wyznaczanie zbyt łatwych celów nie jest motywujące, z drugiej strony zbyt wysokie stawianie poprzeczki, sprawia, że nasze plany nie są możliwe do zrealizowania. Litera R oznacza realistic, a więc realizm i możliwość realizacji postawionych celów. Słowo realny wyraża również nasze wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy w stanie zrealizować cel, który sobie wyznaczyliśmy. Pod tym skromny pojęciem kryje się wiara, nadzieja, motywacja, zaangażowanie, pasja. Cel musi być wartościowy dla osoby, które będzie go realizować. T- jak time-bounded, terminowość, czas, ale również namacalność oraz konkretne horyzonty czasowe, ramy czasowe, w których zamierzamy go osiągnąć.

Upływ czasu jest nieubłagany. W każdej chwili naszego życia mijają sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące, lata. Formułowanie celów motywuje do rozwoju, porządkuje oraz wyznacza priorytety. Będąc uczestniczką warszawskiej Szkoły Liderek poznałam wielu ludzi, którzy dzięki planowaniu, wyznaczaniu celów osiągnęli wiele i są  w nieustającej drodze po sukces.

Planowanie, a więc odpowiedź na pytanie, co będziemy robić każdego dnia, godzinie, przed południem, popołudniu to również wyznacznik efektywnej, dobrej edukacji.

Temat formułowania celów od dawna już otulił świat korporacji, pracy, studenckie przestrzenie wyższych uczelni, dotyka również edukację.Cele pojawiają się na każdym etapie tworzenia, planów, programów oraz założeń edukacyjnych w ministerstwie. Wszystko w życiu ma swój cel i to nie ulega wątpliwości.

Uczmy dziecko formułowania celów na dzień, najbliższe godziny, tydzień. Jako rodzice wprowadzajmy na co dzień regułę osiągania celów dla dziecka! Cele porządkują dzień motywują do działania, są niezbędnym wyznacznikiem sukcesu.
Już proste planowanie czynności dnia codziennego, uczy dobrych nawyków. Kiedy jechałam dzisiaj z moimi dziećmi do pracy nagle do głowy przyszło mi pytanie:

Grzesio, a Ty co dzisiaj planujesz robić? Niby proste, jednak odpowiedź dla mojego synka wcale nie była oczywista. Najpierw chwila zastanowienia, potem Julia jego pięcioletnia siostrzyczka krzyczy:  „ja na pewno pójdę na balet.” Tak to jest jej cel na dziś. Kontynuuję rozmowę, pytając, „po co tam pójdziesz”, „żeby ładnie tańczyć”, pada odpowiedź. „Dlaczego chcesz umieć pięknie tańczyć?” „Bo chcę zostać tancerką.”

W dorosłym życiu też tak jest, że wyznaczamy sobie cele. Rodzina, dom, dobra praca. Dzięki uporowi, konsekwencji, strategii działania oraz zwyczajnej chęci realizujemy swoje wizje i plany. Codziennie małymi kroczkami doganiamy przyszłość. Przez realizację marzeń jesteśmy bardziej spełnieni, szczęśliwi jesteśmy ludźmi sukcesu.

Pytania o cele kierowane do dziecka są bardzo ważne. Porządkują jego dzień, budują mentalną listę priorytetów, dają poczucie sprawstwa, decyzji podejmowanych przez dziecko, to bardzo ważne, prawda? Nikt nie lubi wykonywać z góry narzuconych zadań.

Każdy człowiek ma w swojej ścieżce życiowej wiele celów, są tak zwane cele uniwersum np. zdrowie: odpowiednie odżywianie, wypoczynek, ruch. Celem uniwersum jest również relacja z drugim człowiekiem, jej nieustające budowanie i konsekwentna praca nad nią.

Uczmy dzieci budowania celów, kiedy nie potrafią pisać, róbmy to przez rysunek, pantominę,dialog, po prostu komunikowanie celów. Z dziećmi, które opanowały te podstawowe umiejętności szkolne budujmy mapy myśli precyzujmy priorytety, to bardzo ważna umiejętność życiowa- umiejętność ludzi sukcesu! Możemy wspólnie prowadzić notatnik, planer, narysować komiks, który dotyczył będzie realizowanych celów. Wspólnie oglądajmy jego wizualizacje, słuchajmy komunikatów, zadajmy kreatywne, twórcze pytania, nie zapominając o pytaniu, „dlaczego?”. To przybliża do realizacji, uczy patrzenia z perspektywy, buduje całościowy obraz świata, porządkuje go oraz stwarza wiele możliwości. 

Dlaczego robimy to co robimy? Aby motywacja była skuteczna, potrzebny jest konkretny powód. Wizualizacje i wyobrażenia są bardzo ważne zaszczepienie wiary w sukces, w to że każde marzenie da się zrealizować i jest możliwe. A uparte kroczenie obraną drogą rozwinie nas jako ludzi i ubogaci. Doświadczenia są niezbędne, refleksja, wyciąganie wniosków obok stawiania celów to nieodłączne artybuty dobrej edukacji.

Sam cel to nie wszystko, uświadamiajmy również, że wytrwałość, odwaga, praca to nierozłączne cechy które budują motywację powodują rozwój i ciągłe kroczenie na przód.

Każdy lubi mieć poczucie, że się rozwija postępuje kroczy, wyznaczanie celów jest inspirujące i motywujące.

Każdy z nas realizuje wiele celów w swoim życiu. Czasem nasze działanie nie są zaplanowane, a więc realizowane cele nie do końca są świadome.Kiedy wykonujemy kolejne kroki do realizacji jednego celu, przybliżamy się również do realizacji innych, czas bardziej wymagających i trudnych.
Stwarzajmy wspólnie z dzieckiem listę kroków, działań, które podejmiemy w kolejnych dniach, tygodniach. Uporządkowana lista priorytetów sprzyja budowaniu konsekwencji w działaniu, przybliża do SUKCESU! Wspólnie z dzieckiem zastanawiajmy, co najpierw co potem, co najważniejsze, co mniej istotne, na czym się skupiamy teraz?