coaching koleżeński, coaching grupowy, metoda rozwiązywania problemów, coaching

Grupa pomocnych przyjaciół może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Takie założenie przyświeca coachingowi koleżeńskiemu.

Jest to metoda, której podstawą są dobre relacje i zaufanie.

Budowanie społeczności otwartej na uczenie się staje się wspólną sprawą nauczycieli, uczniów i rodziców.

Coaching grupowy jest jedną z metod poszukiwania skutecznych rozwiązań dla problemów.

Jest to również metoda, która zakłada ściśle określony sposób postępowania, stąd wynika upodobanie jednych co do jej stosowania oraz ostrożność, czy sprzeciw innych.

Sposób postępowania w coachingu grupowanym przebiega w ściśle określonym czasie według schematu: opowiedz o sowim problemie (sesja ok. 5 minut), porozmawiajmy w grupie o problemie, wysłuchaj rady innych ( około 5 minut), wybierz coś dla siebie.

Główne wartości na których opiera się coaching koleżeński to współpraca, zaufanie i dyskrecja.

Te zasady zakładają skuteczność oraz szczerość osób zaangażowanych w coaching.

Partnerskie podejście stwarza szansę na budowanie szerokiego horyzontu działania, a nie narzucaniu swojego zdania.

Metoda ta wymaga dojrzałości organizacji, w której pracują ludzie otwarci na dzielenie się i poszukiwanie rozwiązań dla sytuacji trudnych.

Opowiedz o sytuacji trudnej.

Ten krok wymaga odwagi i szczerej chęci opowiedzenia o problemie. Warto również zaznaczyć, że pozostałe osoby przyjmują tutaj postawę uważnego słuchacza.

Twórcza dyskusja

Kolejnym etapem jest twórcza dyskusja na temat tego, co usłyszeli rozmówcy. Każdy może zwrócić uwagę na inny aspekt przedstawionej sytuacji i obiektywnie wypowiedzieć się na temat przedstawionego problemu.

Ważne, by nie lekceważyć emocji, odnosić się do uczuć i przeżyć  osoby poddającej się coachingowi.

Wyjaśniaj nieścisłości

To czas na wyjaśnienie niejasności oraz korygowanie błędnego rozumienia rozmówców. Możesz doprecyzować problem i rozwiać wątpliwości.

Proponowane rozwiązania

W tym miejscu następuje prezentowanie rozwiązań przez koleżanki i kolegów z grupy. Osoba, której dotyczy problem przysłuchuje się uważnie zgodnie z zasadą przejrzystości. Nie ocenia, nie poprawia, a jedynie słucha.

Wybieraj słusznie

W ostatnim kroku osoba podejmuje decyzję, dotyczącą rozwiązania problemu. Korzysta z istniejących rad lub dodaje swoje kroki, które chciałaby zrealizować, aby skutecznie rozwiązać problem.

Metoda coachingu koleżeńskiego ma swoje wady i zalety. Jej stosowanie wymaga dojrzałego podejścia i gotowości słuchania. Nie każdy odnajdzie się w sytuacji, w której problem omawia się na forum grupy.

Coaching koleżeński ma tą zaletę, że możemy skorzystać z wielu rozwiązań, które podsuną nam członkowie grupy. Czasem warto postawić zatem na otwartość i budować zaufanie w zespole.

 

Zasoby: na podstawie notatek z warsztatów w ramach Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (listopad 2021)