W piątek 24 kwietnia Ministerstwo Edukacji w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną ogłosiło nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty i matur.

Wszystkie zewnętrzne egzaminy w naszym kraju mają się odbyć w czerwcu.

Czy to możliwy scenariusz?

Czy czerwcowe egzaminy będą bezpieczne dla ucznia i nauczyciela?

MEN zapewnia, że szkoły będą przygotowane do bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów w warunkach epidemii.

Organizacja egzaminów to przede wszystkich wysiłek dyrektorów oraz nauczycieli.

Warunki lokalowe niektórych szkół przerosną zasady bezpiecznego zachowania się podczas epidemii.

O ile organizacja egzaminów w mniejszych szkołach, gdzie przystąpi do nich ok. 30 uczniów będzie łatwiejsza, o tyle edukacyjne molochy mogą mieć z tym problem.

Nie wydane zostały na razie żadne nowe procedury, na podstawie których egzamin mógłby być zorganizowany. Czekamy.

Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest przecież priorytetem.

Czy przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty jest niezbędne?

Egzamin ósmoklasisty w formie pisemnej to nic innego jak suche sprawdzenie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej w zakresie szkoły podstawowej.

Jest to egzamin zewnętrzny obowiązkowy, to znaczy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.

Paradoksem jest również to, że egzaminu nie można nie zdać. Nie został określony minimalny wynik, który uczeń musiałby otrzymać, aby zdać egzamin.

Kiedy możliwe będzie odebranie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu?

Zazwyczaj zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dołączone były do świadectwa ukończenia klasy ósmej.

Jednym z celów egzaminu było zastąpienie egzaminów zewnętrznych do szkół średnich. Zważywszy na to, że egzamin odbywa się w drugiej połowie czerwca pozostaje pytanie otwarte, czy w tym roku też tak będzie?

Potrzebny jest przecież czas na sprawdzenie prac uczniowskich, rozdanie zaświadczeń oraz dostarczenie ich do szkół średnich, a tam ponowna weryfikacja w procesie rekrutacji.

Od roku szkolnego 2018/2019, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty, w specjalnym informatorze określone zostały zasady przeprowadzenia i przystępowania do egzaminu.

Informator określa podstawowe cele i warunki przeprowadzenia egzaminu.

Co pozostanie niezmienione?

Na pewno materiały i przypory szkolne, z których będzie można korzystać podczas egzaminu.

Zmianie nie ulegną również deklaracje uczniowskie, co do wyboru przedmiotu oraz czas egzaminu, który już został potwierdzony w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link).

Kwestie sporne w obecnych warunkach pandemii koronawirusa dotyczą składu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. Do tej pory składał się on co najmniej z dwóch osób, z których jedna powoływana była z innej szkoły.

W piątek 24 kwietnia ukazał się komunikat w sprawie nowego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty, matur i egzaminów zawodowych.

Zostało niewiele czasu na organizację.

Dyrektorzy, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie i rodzice z niecierpliwością czekają na kolejne informacje dotyczące szczegółowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących przeprowadzenie egzaminu.

Zapewnienie bezpiecznych dla uczniów i nauczycieli warunków przeprowadzenia egzaminu jest priorytetem.