Kto tworzy najlepsze repliki zegarkow? Odpowiednie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej - https://www.replicawatch.xyz/

dofinansowanie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, wsparcie dla nauczycieli, nauczycielskie 500+, edukacja zdalna, kształcenie na odległość.

18 listopada 2020 podpisane zostało rozporządzenie zmieniające, na mocy którego nauczyciele do końca grudnia dostaną dofinansowanie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej.

Z symbolicznego wsparcia skorzysta około 6 tysięcy nauczycieli, bo tyle wynosi liczba nauczycieli w Polsce według danych GUS w 2020r.

Jak wyglądać będą szczegóły przekazywania środków finansowych dla nauczycieli?

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe na pokrycie w całości lub części kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1) komputera stacjonarnego;
2) monitora;
3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5) kamery internetowej lub wizualizera;
6) statywu;
7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11) adaptera, koncentratora sieciowego;
12) cyfrowego mikroskopu;
13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14) oprogramowania komputerowego;
15) smartfonu.

W celu uzyskania dofinansowania nauczyciel składa do dyrektora wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek do dyrektora jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

Do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.

Dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

Wnioski składane są do dnia 7 grudnia 2020r. Po rozparzeniu wniosków przez dyrektora lista nauczycieli zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania zostanie przekazana do Organu Prowadzącego.

Wzory wniosków dostępne są na stronie właściwych Kuratoriów Oświaty.

To samorządy odpowiedzialne za finansowanie zadań szkoły będą w posiadanych przez ministerstwo środków finansowych.

zasoby: https://www.gov.pl/web/edukacja/listy-ministra-edukacji-i-nauki-do-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli-oraz-samorzadowcow-w-sprawie-rzadowego-wsparcia-500-zl-na-nauke-zdalna