14 października Dzień Edukacja Narodowej, to ważne święto w życiu każdej szkoły.

Dyrektorze, ważną sprawą jest to co powiesz do swoich uczniów i nauczycieli.

W dzisiejszym artykule znajdziesz przykładowe przemówienie dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym zaprezentuję jak w zgrabny sposób poruszyć najważniejsze kwestię każdej placówki edukacyjnej.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, mili pierwszoklasiści.

02 września przekroczyliście progi naszej szkoły. Od tamtego czasu minęło już 40 dni. To czas, w którym zdążyliście dokładnie poznać szkołę, nauczycieli, siebie nawzajem. Jesteście już na pewno zgraną drużyną.

Z okazji pasowania chciałabym wam złożyć serdeczne życzenia, niech czas szkolnej przygody będzie dla was ciekawy i inspirujący. Rozwijajcie swoje talenty, zawierajcie wartościowe przyjaźnie, niech ten wspólny czas spędzony w szkole będzie wartościowym czasem.

W poniedziałek 14. Października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców.

Chciałabym zadać wam drodzy uczniowie pytanie: kim jest nauczyciel?

Nauczyciel to przewodnik i mentor, trudno sobie wyobrazić edukację bez nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Markuszowie ma takich nauczycieli, którzy z zaangażowaniem pracują z uczniami zapewniając im edukację spersonalizowaną, wrażliwą i zorientowaną na rozwój.

U podłoża prawdziwej reformy edukacji leży głębokie zrozumienie dla procesów uczenia się przez dziecko.

I z tej doskonałej harmonii pracy nauczyciela z dzieckiem, jego procesów uczenia się wyłania się wspaniały obraz szkoły holistycznej, która dba o rozwój talentów każdego dziecka.

 Każdy z nas rodzi się z naturalnymi pokładami ogromnych talentów.

Edukacja otwiera umysł człowieka na świat i daje podstawy, na których budujemy dorosłe życie. Jest drogą do spełnienia osobistego oraz niejednokrotnie sposobem na ucieczkę z biedy.

Edukacja ma wiele twarzy. Tyle twarzy ilu uczniów jest na świecie, bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka. Jego Prawo do samookreślenia, ale również wiara nauczycieli i rodziców w potencjał dziecka.

 Dzięki temu możliwe jest spełnienie w życiu, budowanie społecznej odpowiedzialności i szacunku dla innych. Dzięki edukacji uczeń rozumie świat.

Dziękuję wszystkim nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej za podejmowanie codziennego trudu pracy edukacyjnej, za zaangażowanie, życzliwe słowo, wsparcie, uśmiech. Życzę aby każdy dzień Waszej pracy niósł dorodne owoce uśmiechów uczniowskich w darze.

Dziękuję pracownikom administracji i obsługi, za wkład pracy, zaangażowanie, pomoc, aby szkoła funkcjonowała bez zastrzeżeń.

Dziękuję Organowi Prowadzącemu Szkołę Podstawową, za wspieranie inicjatyw podejmowanie w szkole, dobre rady oraz zrozumienie, że szkoła jest dobrem wszystkim mieszkańców gminy. Szkoła to miejsce, które gromadzi społeczność, aby wspólnie się uczyć.

Konstruktywne wsparcie to podzielanie pasji i zaangażowania wielu osób środowiska szkolnego. To nieustanne podtrzymywanie przekonania, że to co robimy jest ważne. Poczucie misji edukacyjnej pomaga podążać ścieżką obranych wartości, które mobilizują każdego dnia.