Jakże ciekawy wynalazek, który zrewolucjonizował myślenie ludzi już za czasów Leonarda da Vinci. Ta hipotetyczna maszyna, wytwarzała więcej energii niż sama zużywała, samonapędzający się mechanizm. Niesamowite i niewiarygodne! Gdyby taka była polska edukacja, ba w ogóle edukacja na świecie…. Uczniowie zmotywowani do samodzielnego przyswajania wiedzy, zaangażowani, aktywni w tym wspaniałym procesie, gdzie samodoskonalenie i rozwój to mechanizmy napędzające w idealnym perpetum mobile edukacji.

Innowacyjna edukacja, nowoczesne nauczanie wiele się dziś o tym mówi na wielu poziomach, a o innowacjach wiedzieli również już w trzynastym wieku- świadczy o tym ten niezwykły wynalazek, który wzbudza emocje również dziś – perpetum mobile.

Jaki jest sens innowacyjnego nauczania w polskich szkołach? Coraz nowe programy „Aktywna Tablica”? Ciągle coś się zmienia w polskiej szkole, a to podstawa programowa, podręczniki, typy szkół, ilość klas. A uczeń jak był bierny i nie przejawiał inicjatywy tak jest? Jaki jest sens edukacji w szkole?

Odpowiedzią jest wychowanie, a właściwie wsparcie w wychowaniu następnego pokolenia ludzi aktywnie włączających się w budowę lepszego świata, w pracy, w domu, na co dzień. Jeśli taki jest cel, to odpowiedź na pytanie czy należy zmienić podręczniki, programy, podstawę jest oczywista. Co zatem należy ulepszyć i poprawić, w myśl japońskiej filozofii kaizen zawsze jest coś co można usprawnić.

Myślenie o edukacji

Myślenie o edukacji, wiedzy, sposobie nauczania w polskich szkołach. To główny kierunek rozwoju, to prototyp edukacyjnego perpetum mobile. Kreatywność, przedsiębiorczość, inicjatywa, dziecko zaangażowane i aktywne, bo nauka to nie przymus, nie mus, nie obowiązek, to inspirująca przygoda, realizowanie marzeń, rozwijanie pasji, rozwój!
Umiejętność uczenia się, własna inicjatywa to brakujące części aby samonapędzająca się machina edukacyjna mogła zafunkcjonować.

A Ty co sądzisz?

Napisz do mnie w formularzu kontaktowym