Jak dowodzą badania kluczem do sukcesu jest rozumienie własnych emocji oraz ich akceptacja.

Okazuje się, że nasze mózgi można wytresować! To znaczy wyćwiczyć w dostrzeganiu nawet najbardziej subtelnych różnic między uczuciami.

Różne warianty emocjonalnych doznań świadczą o wysokim stopni rozwoju emocjonalnego człowieka. Im więcej emocjonalnych barw jesteś w stanie dostrzec, tym bardziej jesteś inteligenty- EMOCJONALNIE INTELIGENTY!

 

NEUROBIOLOGIA

Kora przedczołowa odpowiedzialna jest za rozwiązywanie problemów, zarządzanie emocjami, realizację celów czy hamowanie bezproduktywnych impulsów.

Hipokamp to struktura mózgu odpowiedzialna za uczenie się i zapamiętywanie. Sytuacje stresowe, nerwica powodują kurczenie się hipokampa.

Ciało migdałowate to okolica w naszym mózgu gdzie zlokalizowany jest strach i emocje, jest to stara struktura mózgu, która zaangażowana jest w organizmie za inicjowanie reakcji na stres.

Skupienie uwagi na jednym zmyśle poprawia funkcjonowanie mózgu.

Należy być świadomym tego, czego się doświadcza, bo można zauważyć znacznie więcej.

Badania wskazują również, że wielość wariacji emocjonalnych w naszym umyśle zależy od ilości połączeń neuronalnych i to one pozwalają dostrzegać różnicę.

Różne doświadczenia życiowe wzbogacają paletę doznań emocjonalnych.  Wiedza człowieka na temat emocji rośnie w miarę doświadczania świata na co dzień!

Doktor Lisa Feldman Barrett , psycholog  zaobserwowała, że dzieci które potrafią nazwać i zrozumieć swoje emocje rzadziej chodziły do pediatry, rzadziej przejawiały agresywne zachowania i w mniejszym stopniu były narażone na ryzyko narkomanii czy alkoholizmu.

Dzieci z wyższą inteligencją emocjonalną posiadają również wyższy poziom umiejętności społecznych, lepiej radzą sobie podczas egzaminów oraz mają wyższy poziom zdolności przywódczych.

 

OPISYWANIE EMOCJI- ZASOBY JĘZYKOWE

Bardzo ciekawym wydaje się również to, że w naszym języku oraz właściwie we wszystkich językach świata istnieją różne zasoby do określenia stanów emocjonalnych towarzyszących człowiekowi.

Słowa, które istnieją w jednym języku nie mają swojego określenia w innym i na odwrót. Istnieją również języki, bardzo ubogie w zasoby słownikowe opisujące emocje.

To niesamowite!

Niemieckie słowo Schadenfreunde oznacza przyjemność czerpaną z niepowodzenia innych. Hygge to duńskie określenie przyjemności czerpanych z prostych rzeczy.

Jak się okazuje, człowiek trwale zapamiętuje emocje!

Naukowcy dowodzą, że osobowość kształtuje się na skutek powtarzanych myśli uczuć i zachowań. 

O sile pozytywnego przekazu pisałam w poprzednim artykule: „Siła pozytywu”.

Powtarzaj i utrwalaj pozytywne emocje, pozytywne przekazy, doświadczenia swojego dziecka każdego dnia! 

Zaakceptuj również rzeczy, których nie możesz zmienić oraz zmienia,j te które możesz. Naucz mózg swojego dziecka, że da radę!  W tym trudnym codziennym treningu zaczynaj zawsze od siebie!

Pewność siebie i przejęcie inicjatywy to kwestie kluczowe. Jeśli zmienisz swoje nastawienie zmienisz swoje życie, zmienisz zycie swojego dziecka!

Osobowość kreujemy w skutek powtarzających myśli, uczuć, zachowań. Pamiętaj o tym! Te pozytywne doświadczenia powtarzajmy i utrwalajmy w dziecku codziennie. Jeśli mówisz do swojego synka, córki, że jest do niczego, to taki/ taka będzie!

Wzmacniaj pozytywne doświadczenia dziecka! Aktywnie poszukuj tego, co sprawia mu radość i satysfakcję! Skupiaj się zawsze na rozwiązaniu, a nie na problemie!

Krok po kroku buduj jego osobowość! To długofalowy proces, który wymaga konsekwencji i codziennych pozytywnych oddziaływań oraz interakcji z otoczeniem!

 

PROFIL NASTROJU

Słów kilka na temat profilu nastroju oraz jego wpływu na nasze życie.

To narzędzie psychologiczne, które zawiera trzydziestosześciopunktową skalę oraz możliwość oceny od 1 do 5 punktów. Zadaniem osoby jest ocena natężenia uczucia w danym momencie. Na skali znajduje się sześć uczuć:

Przygnębienie

Wigor

Napięcie

Wnurzenie

Zakłopotanie

Gniew

Życzliwość ( w polskiej wersji narzędzia)

Okazuje się, iż sytuacje stresujące, wypadki, losowe tragiczne zdarzenia nie podwyższają w nas tych uczuć w tym kontekście możemy czerpać optymizm co do przyszłości w myśl słów Fryderyka Nietzschego „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”.