ewaluacja pracy szkoły, harmonogram, plan działań, zespół ewaluacyjny, ewaluacja, koncepcja pracy szkoły

Ewaluacja pracy szkoły pozwala zbadać każdy obszar jej funkcjonowania.

Bardzo ważne jest plan i harmonogram działań, które pozwalają usystematyzować nasze działania.

Pytania kluczowe, kryteria oraz cele ewaluacja porządkują działania, które wpływają na poprawę efektów badanego obszaru.

Poniżej prezentuję przykładowy harmonogram działań dla ewaluacji koncepcji pracy szkoły.

Plan i harmonogram

L.p. Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Metody i techniki zbierania danych Termin realizacji
1.

Jaką koncepcje pracy posiada szkoła?

Czy szkoła posiada koncepcje pracy szkoły?

użyteczność Analiza dokumentacji

Grudzień

2.

Czy koncepcja pracy była omawiana i konsultowana?

Czy koncepcja pracy jest znana rodzicom, uczniom, nauczycielom?

Aktywność uczniów oraz rodziców, i ich rzeczywisty wpływ na kształt koncepcji pracy szkoły Analiza protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego Styczeń 
3. Jakie podmioty uczestniczyły w opracowywaniu koncepcji pracy szkoły? Aktywność uczniów i rodziców i ich rzeczywisty wpływ na kształt koncepcji pracy szkoły Analiza protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego. Luty 
4. Czy nauczyciele, rodzice, uczniowie akceptują koncepcję pracy szkoły? Użyteczność dla społeczności szkolnej realizowanych zadań. Sondaż przeprowadzony przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami, Marzec 
5.

Co możemy uznać za sukces z realizowanej dotychczas koncepcji pracy szkoły?

 

Jakie działania podejmuje szkoła w celu realizacji koncepcji pracy?

Czy istnieją obszary pracy szkoły w których koncepcja nie jest realizowana? Jakie?

Użyteczność dla społeczności szkolnej realizowanych zadań. Analiza działań zapisanych w planie pracy na dany rok, w planie nadzoru pedagogicznego, programie wychowawczym i programie profilaktyki, za pomocą których koncepcja jest realizowana, wywiad grupowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami Kwiecień 
7. Jakie modyfikacje powinny być wprowadzone w koncepcji pracy naszej szkoły? Efektywność zrealizowanych zadań w przełożeniu na rozwój ucznia Wywiad grupowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami Maj