Jak będzie wyglądał nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych w bieżącym roku szkolnym?

19 maja po okresie konsultacji społecznych został ogłoszony nowy harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Terminy, które w tym roku obowiązują kandydatów do szkół ponadpodstawowych, są napięte.

To niestety konieczność wynikająca z epidemii oraz przesuniętego na czerwiec egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych musiał być dostosowany do zmienionych terminów egzaminu ósmoklasisty oraz terminu wydania przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Najważniejsze daty.

  • Od 15 czerwca do 10 lipca przypada termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo szkolne.
  • Od 31 lipca do 4 sierpnia uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie kandydacie będą mogli dokonać ewentualnych zmian szkół do których będą kandydować. Wiąże się to oczywiście ze zmianą wniosku.

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej są kluczowe. Będzie je trzeba sukcesywnie uzupełniać. Do dnia 10 lipca bieżącego roku o świadectwo szkolne, a następnie do dnia 4 sierpnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów.

Listy kandydatów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do danej szkoły zostaną ogłoszone 12 sierpnia 2020 roku.

Najważniejszy moment w rekrutacji to potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.

W okresie od 13 do 18 sierpnia kandydat potwierdza swoją wolę przyjęcia do danej placówki oświatowej poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czynności te wykonujemy w przypadku, kiedy na etapie składania wniosku przedłożone zostały przez kandydata kopie tych ważnych dokumentów.

Brak postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych.

Ze względu na przesunięcie terminów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych w tym roku szkolnych nie planuje się postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym do danego typu szkoły o ich dalszych losach będzie decydował dyrektor.

Rada każdego powiatu odpowiada za zapewnienie miejsca wszystkim absolwentom szkół podstawowych zamieszkującym na obszarze danego powiatu. Warto o tym pamiętać, a w przypadku komplikacji zwrócić się do rady o pomoc za pomocą stosownego wniosku.

 

Link do prezentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej harmonogramu rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.