Ze względu na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce na mocy nowych uregulowań prawnych nauka uczniów na odległość stała się faktem.

Jednym z bardzo ważnych elementów organizacji takiej nauki w domu jest higiena pracy uczniów. 

Do higieny nauki uczniów odnosi się również MEN, proponując sformułowanie takich zasad dla uczniów, aby uwzględniały one bezpieczne i higieniczne warunki ich pracy.

Higiena nauki uczniów

Higiena pracy uczniów to podstawowy element ich sukcesu edukacyjnego. Organizacja nauki uczniów w domu, w istotny sposób wpływa na  możliwości psychofizyczne ucznia, wydajność i tempo pracy, motywację, a w rezultacie na postępy w uczniu się.

Możliwości percepcyjne uczniów są różne w zależności od ich wieku oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Na podstawie badań naukowych wiadomo, że dzieci młodsze są wstanie skupić swoją uwagę przez około 20 minut, po tym czasie potrzebują przerwy w postaci np.  krótkiej aktywności fizycznej. Dzieci starsze od około 11- 12 roku życia posiadają coraz dłuższe możliwości percepcji, skupienia uwagi oraz w związku z tym dłuższej pracy, np. do około 30- 45 minut.

Organizując pracę zdalną dla uczniów pamiętajmy o ich odpoczynku, przerwach, ćwiczeniach fizycznych, tak aby nie dopuścić do przemęczenia i spadku odporności.

Do podstawowych objawów przemęczania należą: spadek koncentracji, nadpobudliwość, rozdrażnienie, senność, apatia, brak apetytu lub nadmierny apetyt.

Organizujmy przerwy w nauce.

Rodzicu zadbaj o to, aby przerwy te były spożytkowane pożytecznie przez dziecko. Chwila relaksu w postaci muzyki, ćwiczeń relaksacyjnych, gimnastyki umysłu, czy zdrowa przekąska, to odpowiednie formy na regenerację sił, pobudzenie koncentracji uwagi dla uczniów.

Prawidłowa organizacja dnia sprzyja efektywności pracy.

Ważne, żeby czas na naukę uczeń poświęcił w godzinach przedpołudniowych, kiedy po nocnej przerwie organizm jest maksymalnie zregenerowany i gotowy do wysiłku intelektualnego.

Godzinny popołudniowe warto wykorzystać na mniej obciążające ucznia aktywności, w tym oglądanie filmów edukacyjnych, lekturę własna, aktywność fizyczną, edukacyjne gry online , spacery w miejscach niezatłoczonych.

Nie tylko komputer.

Praca ucznia zorganizowana powinna być naprzemiennie z wykorzystaniem monitora komputerowego lub innego ekranu oraz materiałów w wersji papierowej.

Jak zorganizować stanowisko pracy ucznia przy komputerze?

Aby prawidłowo zorganizować miejsce pracy ucznia przy komputerze należy pamiętać o zasadach ergonomii pracy przy monitorze oraz zasadach bezpiecznej pracy.

Uwzględnić należy następujące elementy: odpowiednią wysokość biurka wraz z prawidłowym jego ustawieniem w stronę światła, dostosowane do wzrostu dziecka krzesło oraz ustawienie monitora.

Monitor ustawiony powinien być w bezpiecznej i higienicznej dla oczu odległości. Warto również dostosować wielkość czcionki oraz kolory do potrzeb wzrokowych dziecka.

Nie ustawiamy biurka tyłem do okna, aby światło nie odbijało się w monitorze i nie utrudniało pracy uczniowi. Najlepiej, aby stało ono bokiem do okna.

Prawidłowa organizacja dnia.

Prawidłowa organizacja dnia ucznia zawierać powinna następujące elementy:

  • Sen w ilości 8- 12 godzin w zależności od wieku ucznia. Uczniowie młodsi potrzebują więcej godzin snu.
  • Czas na aktywność intelektualną wraz z przerwami na regenerację sił.
  • Czas na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz aktywność własną ucznia.
  • Uwzględnienie prawidłowej i zdrowej diety uczniów z zachowaniem racjonalnego rozłożenia posiłków w ciągu dnia, zdrowych przekąsek oraz odpowiedniej ilości płynów dostarczanych do organizmu.                                                        

Zborowki w książce pt. : „ Nauka domowa uczniów szkoły podstawowej. Proces nauki domowej ucznia” podkreśla, aby nauczyciele zwrócili uwagę na stopień trudności zadań wykonywanych przez uczniów.

Warto zadawać zarówno zadania trudniejsze, jak również łatwe. Uczniowie natomiast powinni przeplatać własne aktywności intelektualne, odrabiając na przemian zadania trudne i łatwe tak, aby nie dopuścić do przeciążenia intelektualnego . Zapobiega to przemęczeniu uczniów. Ważne jest również przeplatanie różnych aktywności, czytania, pisania, liczenia, zbierania informacji, rozwiązywania problemów, malowania, prac technicznych, sportu itp.