innowacyjne środowisko uczenia się, edukacja, cyfrowe środowisko, multimedialne środowisko, Teams, aplikacja Teams, Microsoft dla edukacji

Nowoczesna edukacja wymaga organizowania pracy w środowisku cyfrowym.

Zdalna edukacja przesunęła wartość narzędzi TIK w kierunku ich nieustającej obecności na lekcji.

Jakie zalety ma wykorzystanie TIK na lekcjach? Dlaczego wykorzystanie cyfrowych narzędzi oszczędza czas, papier oraz przyczynia się do efektywności nauki uczniów?

Innowacyjne środowisko uczenia się.

Budowanie relacji, pozytywne emocje, kultura uczenia się oparta na odpowiedzialności to tylko wartości, które warto kształtować we współczesnej szkole.

Nowoczesne technologie wspierają niewątpliwie zindywidualizowany proces dochodzenia do wiedzy każdego ucznia.

Pielęgnowanie kreatywności oraz twórczej ekspresji uczniów odbywa się  m.in. poprzez promowanie pomysłów oraz indywidualnego myślenia.

Środowisko cyfrowe wzmacnia kompetencje uczniów i nauczycieli. Jest ono nieodłącznym elementem innowacyjnej szkoły.

Współpraca i komunikacja zespołu klasowego są możliwe dzięki narzędziom m.in. aplikacji Teams.

Umożliwia ono m.in. ocenianie, komunikowanie się, przydział zadań oraz organizuje pracę w przestrzeni cyfrowej współpracy uczniów.

Budowanie społeczności uczącej się jest zadaniem wymagającym od nauczyciela i uczniów zaangażowania i motywacji.

Notes zajęć.

Aplikacja ma wbudowany notes zajęć oraz sekcję materiałów do zajęć. To tutaj możliwe jest przechowywanie treści do zajęć, zadań, ocen  czy wytworów pracy uczniów.

Notes zajęć podzielony jest na różne części i każda z nich służy do realizacji określonych celów.

Dodatkowo dzięki opcji komunikacji z rodzicem może on na bieżąco śledzić pracę swojego dziecka w sieci.

Dodatkowo w opcji cotygodniowych podsumowań rodzic otrzymuje maila podsumowującego pracę ucznia.

Praca z aplikacją Teams to oszczędność czasu, papieru, co przyczynia się do podniesienia efektywności nauczania.

Funkcja wbudowanych formularzy służyć ma sprawdzaniu osiągnięć uczniów. Forms pozwala na szybką weryfikację wiedzy uczniów i czynionych postępów w nauce. Nauczyciele mogą bezpośrednio oceniać pracę uczniów na karcie zadania.

Zakładka stopnie i karta oceny.

To miejsce, gdzie nauczyciel zbiera informacje zwrotne na temat pracy uczniów. Możemy tutaj śledzić postępy pojedynczych uczniów oraz całej klasy.

Istnieje również możliwość weryfikacji, który z uczniów zalega z oddaniem projektu, zadania oraz który z uczniów nie osiągnął zamarzanych rezultatów pracy nad zadaniem.

Ocenianie uczniów oraz weryfikacja ich postępów w nauce są łatwiejsze ponieważ znajdują się w jednym miejscu.

Informacja zwrotna daje również szansę na poprawę wyników dla uczniów. Odpowiednia refleksja ze strony nauczyciela, udzielenie wskazówek do dalszej pracy przyczynia się do poprawy wyników własnej nauki ucznia.

Ocenianie jest procesem cyklicznym, a nie jednorazowym wydarzeniem.

Pętla informacji zwrotnej daje możliwość rozwijania potencjału edukacyjnego uczniów i autentyczny pomiar ucznia się.

Nauczyciel może również przesyłać uczniom pochwały przez zakładkę czat lub wiadomość za sumienną i terminową pracę nad projektem, zadaniem.

Dzięki dodatkowym narzędziom, takim jak: Flipgrid, Wakelet, Thinglink i Kano, nauka w Teams jest jeszcze bardziej efektywna.

Doświadczenia zdalnej edukacji pokazały jak ważne jest organizowanie wydarzeń na żywo w sieci z uczniami, aby pozostawać w ciągłym kontakcie, budować relacje i komunikować się.

Aplikacja Teams umożliwia organizowanie takich wydarzeń, na których jednocześnie może być nawet do 10 000 osób.

Możemy zaplanować w kalendarzu takie wydarzenie, moderować je poprzez ustawienie sesji pytań, liczbę prezenterów.

Wydarzenia na żywo to nie tylko lekcje, ale również uroczystości szkolne, działania samorządu klasowego, czy zebrania z rodzicami.

Możliwa jest również dodanie zakładki podręcznika online dla uczniów w zespole jako witryny internetowej stale używanej przez uczniów.

 

Na podstawie: https://education.microsoft.com/pl-pl/learningPath/c286f95b/course/ac59d6bc/overview