Współcześnie bardzo duże znaczenie zyskało słowo innowacja.

Pojawia się ono nie tylko w dziedzinie gospodarki i ekonomii, ale również w innych dziedzinach codziennego życia człowieka.

Innowacja to pojęcie bliskoznaczne dla kreatywności.

Pochodzi ono z łaciny innovatio i oznacza renowację lub odnowę.

Innowacyjna gospodarka, sposób działania, pomysły to jedne z najczęściej pojawiających się nie tylko w sieci połączeń wyrazowych, ale również w codziennym słowniku Polaków.

Należy również zaznaczyć, że pojęcie innowacji będzie różnić się w swej definicji w zależności od użycia. W gospodarce oznaczać będzie nowe produkty i usługi wprowadzane na rynek połączone ze sposobem działania.

W sztuce oznaczać będzie pewien poziom pomysłowości i rewolucyjności w tworzeniu.

Tak więc w zależności od przestrzeni różne jest postrzeganie innowacyjności ludzi. Nie należy jednak wątpić, że słowo „innowacyjność” kojarzy się pozytywnie i takie w swojej istocie jest.

Siedem zasad innowacyjności według Steve’a Jobsa.

  1. „Rób to co kochasz”.
  2. „Odciśnij ślad we wszechświecie”.
  3. „Uruchom swój mózg”.
  4. „Sprzedawaj marzenia nie produkty.”
  5. „Powiedz tysiącu rzeczy: nie.”
  6. „Twórz absolutnie niesamowite doznania”.
  7. „Doprowadź przekaz do perfekcji”.

Najważniejszą zasadą innowacyjności jest przede wszystkim działanie zgodne z głosem własnego serca. Tylko taki sposób działania prowadzi do sukcesu, a w konsekwencji do poczucia szczęścia i spełnienia człowieka.

Pasja, chęć oraz miłość do tego, co się robi są jedyną możliwą drogą rozwoju. Dzięki wierze we własne siły potencjał człowieka realizuje się w działaniach, które zmieniają świat na lepsze.

Człowiek jest z natury kreatywny. Doświadczenia połączone z siłą ludzkiej wyobraźni stają się najdoskonalszym paliwem innowacji.

Każdy człowiek potrzebuje narzędzi, produktów, czy usług, aby realizować swoje marzenia, pasje. Każdy innowacja ma za zadanie pomóc ludziom w realizacji ich marzeń.

W prostocie siła mówi Steve Jobs. Kiedy zrozumiesz, że prostota stanowi szczyt wyrafinowania, a funkcjonalne rozwiązania ułatwiają Ci życie, pojmiesz czym jest innowacja.

Więź między ludźmi oparta jest na emocjach. Relacje są istotą egzystencji ludzi na świecie.

Innowacja to wizja, która poprzez przekaz słowny staje się ucieleśnieniem doskonałości. Perfekcja przekazu tworzy się przez umiejętność dobierania słów, doznań estetycznych, pasji działania i zaangażowania.

Kształcimy innowatorów.

Jednym z głównym przesłań współczesnej szkoły jest kształcenie innowatorów, a więc ludzi zmieniających świat na lepsze.

Postawy proinnowacyjne kreowane we współczesnej szkole w działaniu budują zręby osobowości innowatora dorosłego człowieka.

Przed nauczycielami, rodzicami ważne zadanie budowanie w młodych ludziach świadomości, jak bardzo postawy proinnowacyjne są potrzebne we współczesnym świecie.

Dzięki innowacjom nie stoimy w miejscu. Ulepszanie świata to najważniejsze zadanie człowieka na ziemi.

Bądź otwarty, tolerancyjny, gotowy do poszukiwania nowych rozwiązań. Codziennie musisz przecież szukać nowych pomysłów, zbierać informacje i krytycznie je analizować. To właśnie podstawowe wyznaczniki postawy proinnowacyjnej.

Relacje interpersonalne, w tym umiejętność współpracy w grupie, empatia to ważne emocjonalnie warunki innowacyjności.

Współczesność wymusza również na człowieku otwartość na zmiany, to podstawa dążenia do doskonałości.

 

Literatura:

D. Janczak, M. Grześlak: „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.”