jak rozmawiać na temat uczenia się w szkole, rozmowy otwarte na uczenie się, uczenie się, komunikacja, uczenie się, szkoła, edukacja

Jak rozmawiać na temat uczenia się w szkole?

Codzienność edukacyjna pokazuje, że rozmowy na temat uczenia się są podstawą doskonalenia pracy nauczyciela.

Vivianne Robinson proponuje model rozmowy nazwany „rozmowy otwarte na uczenie się”.

Wartości są podstawą komunikacji interpersonalnej.

Myślenie i sposób komunikowania się między ludźmi mogą burzyć albo budować mosty edukacyjnego porozumienia w społecznościach szkolnych.

Co myślisz na temat przeprowadzonej przez siebie lekcji? Czy uważasz, że twoje poglądy są słuszne i nie dopuszczasz innego punktu widzenia?

Odmienne punkty widzenia mogą łączyć, albo dzielić ludzi. Kwestia porozumienia jest dobrą wola każdego człowieka.

 Relacje

Relacje nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów oparte na zaufaniu i szacunku są podstawą każdej szkoły.

Umiejętność rozwiązywania trudnych spraw w atmosferze szacunku i zaufania stanowi serce bijącego organizmu jakim jest szkoła.

Refleksja, wyciąganie konstruktywnych wniosków, słuchanie innych, zadawanie pytań, szacunek dla opinii innych stanowią organy w zdrowej tkance szkolnej.

Odmienna opinia jest niczym szczepionka, która w rezultacie może przynieść ochronę, a jednak zaraz po podaniu może wywołać przejściowe skutki uboczne.

Gdzie ludzie tam problemy

Nasze codzienne egzystowanie obok siebie w szkole, w domu, w pracy prowadzi do zgrzytów komunikacyjnych.

Stąd umiejętność rozwiązywania problemów jawi się jako podstawowa kompetencja człowieka.

Często stajemy w obliczu wybory między bezpieczeństwem panującego status quo, a słusznością zmiany w relacjach międzyludzkich.

Jak działać w słusznej sprawie uczenia się i jednocześnie dbać o dobre relacje w zespole nauczycielskim, uczniowskim, pracowniczym?

Dwie strategie

Liderzy podejmują trudne tematy w szkole codziennie. Mogą to robić na różne sposoby.

W podejściu miękkim stawiają na relacje, traktując właściwy problem w blasku sukcesu obserwowanej lekcji.

Stosując strategię twardą bezpośrednio dotykają problemu uczenia się uczniów.

Obie strategie nie prowadzą w żaden sposób do konstruktywnego rozwiązania problemu.

Jakie jest antidotum na przeprowadzenie efektywnej rozmowy na temat uczenia się?

Rozmowy otwarte na uczenie się budują strategię porozumienia między dwoma partnerami rozmowy.

Zawierają one kluczowe wartości, na których budowane są strategie komunikacyjne.

Wartościowy przekaz lidera

Po pierwsze uwzględnij w swojej wypowiedzi fakty, przykłady, wnioskowanie i przyczyny.  Twoje zdanie jest tylko przypuszczeniem, a nie jedyną prawdą na tym świecie. Wyjaśnianie przyczyny i proszenie rozmówcę o informację zwrotną, sprzyja budowaniu nici komunikacyjnej.

Po drugie traktuj innych z szacunkiem, nikt nie chce uczyć źle. Kontrolowanie emocji swoich i innych oraz merytoryczne tory pociągu stawiają uczenie się uczniów zawsze na pierwszym planie.

Po trzecie wzmacniaj zaangażowanie.  

Rozmowy otwarte na uczenie się uwzględniają wartości szacunku, zaangażowania oraz prawdy. Rozmówca, który ma realny wpływ na swoje działanie po takiej rozmowie będą w stanie wdrożyć ustalone rozwiązania w życie.

Człowiek czy zadanie oto jest pytanie?

Jak kierować rozmowy z nauczycielami na właściwe tory uczenia się i jednocześnie dbać o relacje z innymi?

Rozmowy otwarte na uczenie się budują wspólną perspektywę porozumienia i zmiany.

Lider definiuje problem, który jest hipotezą, ale jednocześnie otwiera pole do wspólnego poszukiwania rozwiązań.

 

materiał: Studia Podyplomowe Liderów Oświaty „Rozmowy otwarte na uczenie się” Viviane Robinson.