Dzisiaj o sposobach na usprawnianie zaburzonych funkcji słuchowych. Procesy przetwarzania słuchowego to złożone funkcje umysłu ludzkiego, w które zaangażowane są ośrodki słuchowe w mózgu. Często dzieci z zaburzeniami przetwarzania  słuchowego mają problemy w szkole, przedszkolu, ponieważ nie rozumieją kierowanych do nich komunikatów, wypowiedzi, pytań. Co możemy jako rodzice zrobić?

W zaburzeniach  przetwarzania słuchowego stosuje się tzw. treningi słuchowe, które są ukierunkowane na terapię ośrodkowych funkcji słuchowych i mogą one modyfikować i wspierać rozwój procesów słuchowych „dół- góra”, „góra- dół”.

Procesy dół- góra zapewniają prawidłowy odbiór bodźców za pomocą zmysłów i przekazują je do struktur mózgu, gdzie są analizowane w wyższych piętrach układu nerwowego, korze mózgowej.

Procesy góra dół są uruchamiane w celu interpretacji i przeszukiwania danych sensorycznych, które przekazywane są w mózgu w postaci śladów pamięciowych.

Terapia słuchowa zawiera następujące elementy:

  1. Trening słuchowy, zazwyczaj ukierunkowany na określony deficyt, to swoista stymulacja układu słuchowego, celem wywołania pozytywnych zmian neurologicznych w mózgu.
  2. Techniki kompensacyjne, których celem jest poprawa funkcji poznawczych.
  3. Poprawa parametrów akustycznych klasy.
  4. Terapia ruchowa.

 

Treningi słuchowe to rozbudowane programy słuchowe dla dzieci, których celem jest m.in. poprawa deficytu domknięcia, a więc uwrażliwienie na funkcje wyrazów w tekście, które połączone są związkami logiczno- gramatycznymi. Dużo uwagi poświęca się treningom słuchania rozdzielnousznego, gdzie uwrażliwiamy między innymi głośność bodźca, na którym chcemy skupić uwagę dziecka do bodźca konkurencyjnego. Ważne są również procesy separacji, jedno ucho, oraz procesy integracji- dźwięki podawane na oba uszy.  Dużo miejsca w logopedycznych treningach słuchowych poświęca się również terapii rozpoznawania sekwencji dźwięków, poprzez analizę i rozpoznawanie wzorców rytmicznych.

Zaburzony słuch fonematyczny ćwiczymy stosując terapię różnicowania słuchowego, problem ten dotyczy różnicowania dźwięków mowy.

Dopełnieniem terapii  słuchowych jest trening różnicowania bodźców niewerbalnych, w którym stosuje się zadania wymagające oceny częstotliwości, głośności oraz czasu trwania dźwięku.

Często spotkać możemy również terapię różnicowania fonemów oraz terapie prozodyczne, jako równie ważne elementy w terapii przetwarzania słuchowego u dzieci z zaburzeniami ośrodkowymi w układzie słuchowym.

Ostatnio w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu pojawiają się  m.in. NEUROFEEDBACK, INTEGRACJA SENSORYCZNA, BILATERALNA, to nowoczesne podejście, którego celem jest wielostronna stymulacja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których zaburzenia przetwarzania słuchowego są powszechne.

METODA TOMATISA– w której używa się elektroniczne ucho, pozwala na modyfikację funkcji słuchowych z zastosowaniem muzyki. Jest to intensywna metoda gabinetowa.

Alternatywą dla metody Tomatisa  jest indywidualna stymulacja słuchu- K. Johansena, która może być stosowana w domu.

METODA SAMONAS– wymyślona została przez INGO STEINBACHA i jest to również usprawnianie funkcji słuchowych poprzez muzykę elektroniczną- odgłosy natury. Dziecko słucha muzyki w słuchawkach, które nie izolują go od dźwięków otoczenia.

Inne alternatywne formy treningu słuchowego to : AUDIVA (Niemcy), FAST FOR WORD ( trening oparty na programach komputerowych, na początku prezentowane są dźwięki zwolnione i wydłużone, stopniowo przechodzą do stymulacji coraz bardziej naturalnej. Praca nad identyfikacją dźwięków, rozpoznawaniem kolejności, sekwencjami, świadomością fonologiczną, integracją informacji słuchowych i wzrokowych. METODA WARNKEGO oraz logopedyczne i pedagogiczne treningi słuchowe.

Istnieje wiele form treningu słuchowego dla dzieci, niestety w Polsce nie wszystkie te formy są dostępne, a te które są, jak np, metoda Tomatisa lub Johansena to metody komercyjne, za które trzeba niestety płacić. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie sposoby na usprawnianie zaburzonych funkcji słuchowych są polecane przez specjalistów i mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka. 

Masz pytania? Napisz, proszę w panelu kontaktowym.