Komunikacja jest podstawą budowania edukacji, również tej w formie zdalnej.

Edukacja to relacja, ponieważ uczymy się w interakcji ze sobą nawzajem.

Nasze słowa i nasze działania wpływają na odbiorców i powodują jakiś skutek.

Warto zwrócić uwagę na dobrą komunikację, czy wiąże się ona ze zmianą?

Dogadaj się.

Pozytywna intencja.

Jedna z podstawowych zasad komunikacji międzyludzkiej opartej na relacji mówi, że za każdą próbą interakcji człowieka z drugim człowiekiem stoi pozytywna intencja.

Budowanie dobrych relacji jest podstawowym celem edukacji zdalnej.

Jak tego dokonać? Po drugiej stronie ekranu stoi przecież człowiek, który ma własne oczekiwania, postrzega świat na swój własny indywidualny sposób.

Działania komunikacyjne  człowieka uwarunkowane są przez nasze przekonania, system wartości ugruntowany od dzieciństwa, tożsamość i doświadczenia życiowe.

Nasze umiejętności komunikacyjne różnią się, dlatego czasami tak trudno dogadać się między sobą.

Nawiąż dobry kontakt

Dobry kontakt z człowiekiem polega na harmonii, wzajemnym zrozumieniu, empatii. Naturalnej potrzebie wynikającej z serca komunikowania się, chociażby zdalnie.

Czas izolacji społecznej z powodu pandemii koronawirusa jest szczególny. Teraz właśnie często uświadamiamy sobie, jak ważną rolę odgrywają kontakty społeczne.

Nawiązywanie dobrych pozytywnych zdalnych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicem jest również podstawą naszego komfortu psychicznego. Psychiczny dobrostan natomiast decyduje o sukcesie edukacyjnym zdalnej edukacji.

Potrzeba dobrego kontaktu wynika z chęci jego nawiązania.

Postaw na świadome budowanie pozytywnej aury.

W kontakcie z drugim człowiekiem Ty sam jesteś częścią dialogu, który tworzysz nieświadomie. Dialog tworzą nadawca i odbiorca komunikatu oraz intencja, którą realizują za pomocą wypowiadanych słów. Komunikatem jest to, co wysyłasz do drugiej osoby, bez względu na to, jaką masz intencję.

Jeśli jesteś zły, zdradzi Cię np. Twoja mowa ciała, pomimo ukrywania złości za skrzętnie dobieranymi słowami.

Za ponad 90% komunikacji odpowiada mowa ciała i ton głosu, dlatego tak trudno jest edukować dzieci zdalnie, gdzie ograniczmy się tylko do pisemnych instrukcji wykonania zadania w domu. Stąd wynika również potrzeba onlinowych spotkań, które miałby stanowić namiastkę komunikacyjnej w rzeczywistym świecie.

Niestety w czasie okresowego zamknięcia szkół odwrócona została proporcja komunikacji. Większość jej naturalnych aspektów, takich jak mowa ciała, ton głosu, artykulacja zniknęła na rzecz maili, smsów, komunikatorów online.

Istnieje ryzyko, że utracimy część umiejętności społecznych, które gwarantuje nam komunikacja face tu face. Pamiętajmy o tym.

Człowiek z natury dąży do towarzystwa wokół siebie.

Dobry kontakt społeczny między ludźmi wyraża się w komunikacji. Rozmowy o pogodzie, doświadczeniach, emocjach są podstawą naszej codziennej egzystencji.

Dobry kontakt jest ludziom po prostu potrzebny.

W dobie ograniczonych relacji szukajmy sposobów na wzajemną wymianę zdań. Budowanie szacunku i zrozumienia jest podstawową lekcją wychowawczą nie tylko w „czasach zarazy”, ale w ogóle na przyszłość.

Zmiana kanałów komunikacyjnych na zdalne jest koniecznością wynikającą z ochrony zdrowia nas wszystkich. Znajdźmy ten skuteczny, właściwy dla siebie, który pozwoli nam na pójście na przód w trudnej edukacyjnej prospektywnie.

Trudno jest zmienić własne przekonania, ale kiedy uświadomimy sobie, że to jest niezbędne, osiągniemy sukces.