Komunikacja międzyludzka to najważniejszy czynnik kształtujący relacje w społeczeństwie, państwie, rodzinie, grupie rówieśniczej, czy w pracy.

Od właściwej kultury komunikacyjnej możliwe jest życie w poszanowaniu siebie nawzajem, tolerancji oraz z uszanowaniem wartości ważnych dla wszystkich.

Wspólne cele edukacyjne, dobro dziecka, jego rozwój oraz praca nad słabościami zależą od spójnej komunikacji między rodzicami a szkołą.

Jak zatem należy kształtować pozytywne relacje z rodzicami oraz czego unikać? 

Podstawą każdej relacji są emocje, mogą one powodować dobre relacje międzyludzkie lub wręcz przeciwnie przyczyniać się do eskalowania problemów i konfliktów. 

Warto zacząć budowanie relacji z rodzicami od uświadomienia wspólnych celów. To jest podstawą budowania dobrej współpracy opartej na dialogu.

Z dobrej współpracy z rodzicami wyłaniają się ogromne korzyści dla szkoły, ale również a właściwie przede wszystkim dla rodziców. 

Wszechstronny rozwój dziecka- to jedyny cel obustronnej współpracy we wszystkich aspektach funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Do elementów zależnych od dobrej komunikacji zależy nie tylko edukacja dziecka, ale przede wszystkim jego wychowanie, rozwijanie jego talentów i pasji oraz odpowiednie wskazówki, które mają za zadanie optymalizować rozwój dziecka.

Pośrednie elementy zależne od efektywnej współpracy to tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się dziecka, zasobnego w pomoce dydaktyczne nowoczesne technologie oraz sprzyjającego osiąganiu maksymalnych efektów dydaktycznych.

W  USA jedną z najstarszych organizacji jest Krajowe Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli. Organizacja ta stworzyła krajowe standardy partnerstwa, które zawierają się w :

 • Zapraszaniu rodzin wszystkich uczniów do społeczności szkoły,
 • Efektywnej komunikacji,
 • Wspieraniu sukcesów uczniów,
 • Stawanie po stronie każdego dziecka,
 • Dzielenie się wiedzą. Głos rodziców jest ważny przy podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły,
 • Współpraca z lokalną społecznością.

W Polsce zazwyczaj nauczyciele i rodzice traktowani są jako dwie odrębne grupy społeczne.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się bez udziału nauczycieli i odwrotnie, rzadko zaprasza się nauczycieli na zebrania zespołów nauczycielskich.

Zazwyczaj zaangażowanie rodziców w życie szkoły polega na ich udziale w wywiadówkach, składkach, pomaganiu w zadaniach domowych, okazyjnych rozmowach z nauczycielami.

W taki sposób rozumiane wsparcie szkoły w środowisku przez rodziców, nie jest jednak pełne.

Efektywna komunikacja opiera się na wzajemnym wsparciu i szacunku, tak by edukacji w szkole była na jak najwyższym poziomie.

 

Ken Robinson proponuje zasadę czterech Z:

ZDOLNOŚCI, ZWIĄZKI, ZROZUMIENIE, ZAUFANIE.

 

Oto dziesięć porad dla dyrektora szkoły oraz nauczycieli dążących do budowania społeczności rodziców, nauczycieli i uczniów:

 1. Chodź za rodzicami, wykorzystuj media, zachęcaj do interakcji,
 2. Zapraszaj wszystkich buduj społeczność,
 3. Obecność, edukacyjne wirtualne okna w klasach, portale internetowe interakcji klasowych, Blackboard Learn,
 4. Smarfony, smart szkoły, grupowe wiadomości aplikacje angażujące,
 5. Medialny moment wykorzystanie bieżących informacji medialnych zachęta do dyskusji,
 6. Czytanie jako aktywność rodzinna, programy: Read Across America, First book, Experienc Corps,
 7. Niech nauczyciele odwiedzają domy swoich uczniów,
 8. Spotkania z rodzicami kierowane przez uczniów,
 9. Rodzina w ruchu, wydarzenia szkolenie z udziałem rodziców,
 10. Buduj partnerstwa rodziców, kluby i inne społeczności, zaangażowanie rodziców w prace szkolne.

 

Jakie są wspólne zadania dla szkoły i rodziców?

Troska o to, co się dzieje w ich szkole, o to co się dzieje w edukacji.

Szkołą i rodzice ma wspólne cele i zadania. Sylwetka absolwenta XXI wieku wygląda tak samo w wyobrażeniach szkoły i rodziców. Warto to sobie uświadomić.

Uniwersalne pragnienia przyjaciół edukacji:

 • Praca na projektach.
 • Rozwijanie kompetencji miękkich: umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacja.
 • Konstruktywny system oceny wyników pracy uczniów na bieżąco.

 

Wszystkie mity i przekonania, stereotypy dotyczące braku porozumienia między szkołą i rodzicami tkwią w nas samych. Zmieńmy sposoby dyskutowania o edukacji. Mówmy o zaletach.

Zdrowie to entuzjastyczni uczniowie. + fachowi nauczyciele + wizja, która podnosi ducha.

 

PIELĘGNOWANIE EKOLOGII: Inspirujący przywódczy +dostosowanie i spójność, szkoła jako spójna całość,

= dobre wykorzystanie zasobów.

PROPAGOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI partnerstwo i współpraca +innowacje + popieranie i przywalanie, szczególnie decydentów edukacji polskiej

OSTROŻNOŚĆ to wysokie standardy, jako bodziec do sukcesu, szacunek i wsparcie +inteligentne rozliczanie + ciągły rozwój zawodowy

Wizja nowej edukacji  oparta jest na komunikacji i współpracy.

Przejście od standaryzacji do personalizacji dostosowania edukacji kreatywności. Odbywa się już na całym świecie.

Każdy z nas ma potencjał do bycia kreatywnym w zyciu.

Pytania do uczestników szkolenia:

 1. Jakie są twoje poglądy na uczenie się, przywództwo kreatywność?
 2. Czy w twojej szkole jest miejsce na wyobraźnię?
 3. Jakie są podstawowe cechy lidera?
 4. Jak szkołą wspiera kreatywność ucznia?
 5. Co można poprawić?
 6. Jakie są mocne strony twojej szkoły?

Wizja placówki edukacyjnej oparta na współpracy zależy od wszystkich uczestników życia społecznego. Rozwijaj kulturę do nauki, wartości poprzez dyskusję, ewaluację, zmianę.

Zburz mury dzielące rodziców i szkołę. Wyprowadź uczniów poza klasę szkolna.

Czym jest zmiana to nieustający proces działań, improwizacji, oceniania, zmienia kierunku w obliczu nowych doświadczeń i okoliczności.

WIZJA UMIEJĘTNOŚCI BODŹCE ZASOBY PLAN DZIAŁANIA = ZMIANA

 

„ Przeprowadzenie zmiany wymaga wszystkich tych elementów. Ludzie potrzebują wizji przyszłości, w kierunku w której mają zmierzać. Potrzebują poczucia, że są zdolni do dokonania zmiany i że posiadają potrzebne umiejętności. Muszą wierzyć, że istnieją ważne powody, by dokonywać zmiany, że miejsce do które zmierzają będzie lepsze, od tego w którym się znajdują oraz że cały proces jest warty wysiłku”                                                                                                                                                                                             Ken Robinson 

Trzeba mieć zasoby osobiste, materialne żeby ten proces przeprowadzić. Trzeba przyjąć plan działania.

Ghandi: „Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie.”

 

Na podstawie: „Kreatywne Szkoły” Ken Robinson.