KWIAT MIŁOŚCI-  dziecko potrzebuje miłości do życia, my dorośli również, jak kwiaty potrzebują wody, światła, dobrej żyznej ziemi. Mówmy często dzieciom, że je kochamy. Mówmy o uczuciach,  komunikujmy kiedy się złościmy, jesteśmy szczęśliwi, czy zażenowani. Dziecko lepiej rozumie otaczający świat i szybciej dojrzewa emocjonalnie, kiedy go mu wyjaśniamy. Dzieci również mają prawo do pełnej palety uczuć, raz są smutek innego dnia wesołe, złe, szczęśliwe- uczucia są częścią człowieka, tak samo ważną jak intelekt, czy sprawność fizyczna. Pełna akceptacja uczuć dziecka zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie, a to ważne kwiaty w bukiecie wychowawczym.

KWIAT POZNANIA- stwarzajmy warunki optymalnego poznawania świata przez dziecko wieloma zmysłami. Daje to możliwość rozwijania zainteresowań i pasji dziecięcych. Troska nas rodziców o to, by dzieci doświadczały jak najbarwniej otaczający świat, ciałem, mową, tańcem, śpiewem, gestem, budzi w dzieciach wewnętrzną motywację, fascynację oraz inspiruje do edukacji.  Poznanie i emocje to edukacja. Stwarzajmy sytuacje do naturalnego poznania rzeczywistości, kształtujmy umiejętności kluczowe, mowę, język, matematykę i inne.

KWIAT POCZUCIA WSPÓLNOTY- stwarzajmy poczucie wspólnoty,jedności, przyjaźni, akceptacji i zrozumienia. Zapraszajmy przyjaciół naszych i dziecka, budujmy relacje oparte na szczerości, wspólnych pasjach i wspólnym spędzaniu czasu, to zalążki życia społecznego w rodzinie, szkole, na podwórku.

KWIAT WYMAGAŃ- rozsądnie stawiajmy wymagania. Każde dziecko powinno dobrze przygotować się do życia wśród ludzi i umieć sobie samodzielnie radzić w środowisku społecznym, nie krzywdzić innych, ale też nie pozwalać na agresję wobec siebie, odpowiadać za własne postępowanie i mieć prawo do przezywania emocji zgodnie z tym co czuje. Bardzo ważna jest też umiejętność radzenia sobie ze stresem, współdziałanie z innymi i budowanie relacji z dorosłymi oraz rówieśnikami.

 KWIAT WARTOŚCI- to relacje z ludźmi, szacunek, tolerancja, rozwój właściwych cech charakteru, zachowania akceptowalne społeczne. To swoisty fundament przyszłych ról społecznych, samodzielnego uczenia się i życia w społecznościach.

KWIAT RÓWNOWAGI- oczekuj i wymagaj od swojego dziecka dużo, ale nie więcej niż sam mu dajesz jako rodzić, to bardzo ważne, gdyż buduje adekwatne poczucie własnej wartości, w pełni wykorzystuje posiadany potencjał intelektualny, czy fizyczny.

Kompozycja kwiatowa, bukiet wychowawczy, który proponuję to jedna z wielu możliwości bukietu dla rodziców. Miłość jest najważniejsza, to ona pozwala dziecku na samodzielność w zbieraniu kwiatów do wspólnego dzieła, pozwólmy mu na  swój wkład, wybranie jego zdaniem najpiękniejszych kwiatów w ogrodzie. Czasem będziemy zmuszeni wyrzucić jeden, czy dwa, tak by całość w konsekwencji była harmonią i ideałem.

A Ty jakie kwiaty włożyłbyś do bukietu wychowawczego swojego dziecka i dlaczego?

Napisz do mnie i razem stwórzmy uniwersalną kompozycję wychowawczego bukietu…