Jesteśmy wyjątkowi! Tak, jako jedyni na tej Planecie posiadamy fantastyczne narzędzie poznania, porozumiewania się oraz kształtowania społeczności. Nasz język. 

Dzięki kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej budujemy przekazy, które kierujemy do innych ludzi. W poprzednim artykule szczegółowo omówiłam kompetencję językową. Dzisiaj skupię się na dwóch pozostałych, ale równie ważnych :

KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA I KULTUROWA.

Kompetencja komunikacyjna to wiedza na temat użycia języka w grupie społecznej. Człowiek zdobywa ją w procesie socjalizacji. Są to swoiste wypracowane reguły, które organizują zachowania językowe na trzech płaszczyznach:

  • realizacja ról społecznych
  • budowanie wypowiedzi przystających do sytuacji
  • Realizacja intencji, a więc sprawność pragmatyczna

Kompetencja komunikacyjna charakteryzowana jest współcześnie jako wiedza na temat reguł budowania wypowiedzi: dialogu, opowiadania i opisu. Odnosi się ona do językowych reguł społecznych, językowych reguł sytuacyjnych oraz reguł pragmatycznych, które polegają na realizacji intencji, celu.

Wzorce wypowiedzi powstają w procesie socjalizacji.

Kompetencja kulturowa, nazywana jest również kompetencją poznawcza. Jest to wiedza na temat zjawisk rzeczywistości. Powstaje ona przy udziale języka. Bez języka poznawanie rzeczywistości jest niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone. Jednym ze składników kompetencji poznawczej jest kompetencja semantyczna, polegająca na swoistym strukturyzowaniu wiedzy w umyśle w sposób społecznie akceptowalny.

Człowiek istnieje w świecie tak jak mu tego dostarcza język, poprzez język rozumie rzeczywistość.

Warunkiem opanowania kompetencji komunikacyjnej i kulturowej jest wcześniejsze opanowanie kompetencji językowej. Dysponowanie przez człowieka kompetencją językową, komunikacyjną i kulturową to warunek pełnego uczestnictwa w komunikacji językowej.

Mam niezmierną przyjemność zaprezentować serię LOGOFUN, która już jesienią zagości na moim blogu. To logopedyczny kreatywny trening mowy dla Twojego dziecka. To wsparcie i pomoc w opanowaniu języka!

Małe, zaplanowane kroki przybliżą Twoje dziecko do sukcesu i pomogą mu pokonać trudności w mówieniu. Napisz do mnie w panuje kontaktowym w celu poznania szczegółów!