Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to coraz częstsza przyczyna zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą powodować opóźnienia w rozwoju dziecka, ale przede wszystkim zaburzać jego funkcjonowanie społeczne.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wymagają specjalistycznej diagnozy oraz specjalistycznej terapii, która w znacznej mierze poprawia funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Jedną z najpopularniejszych terapii jest terapia metodą Tomatisa.

METODA TOMATISA to jedna z najbardziej znanych terapii stymulacji  funkcji słuchowych przy tak zwanych centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego, np. u dzieci ze spektrum autyzmu. Jest to metoda edukacyjna, która polega na głębokiej stymulacji sfery słuchowej za pomocą audio psycholingwistycznej stymulacji neurosensorycznej.

Istnieje nierozerwalny związek między dobrym słuchaniem a prawidłowym rozwojem. Ucho ludzkie przetwarza 90% informacji sensorycznych, które aktywizują nasz mózg! Aktywne słuchanie wymaga zaangażowania umysłowego. Dzięki metodzie Tomatisa możliwe jest sprawniejsze przekazywanie i przetwarzanie akustyczne informacji sensorycznej.

Jednym z elementów terapii są ćwiczenia uwagi słuchowej, a więc zdolności do właściwej interpretacji bodźców. Zaburzenia percepcji słuchowej prowadzą do zaburzeń pamięci krótkotrwałej.

Jest ogromna różnica między słuchaniem i słyszeniem, ponieważ słyszenie to czynność pasywna, która nie wymaga zaangażowania umysłu. Słuchanie, natomiast to proces aktywny, który wymaga intencji odbiorcy, skupienia uwagi. Ciekawe jest również to, że człowiek wytwarza tylko te dźwięki, które jest w stanie sam usłyszeć. Kiedy zmienia się słuch, zmienia się również głos. Mówię tak jak słucham.

Alternatywne metody terapii słuchowych takie jak metoda Tomatisa, Johansena, SAMONAS, FAST WOR WORD i inne, o których pisałam w artykule dotyczących logopedycznych treningów słuchowych, są niezbędne dla dzieci u których zdiagnozowano centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego!

chcesz wiedzieć więcej napisz do mnie!