model dobrego nauczania, cele lekcji, zaangażowanie uczniów, strategie uczenia się, uczenie się, szkoła, edukacja, ocenianie kształtujące

Robert. J. Marzano w swojej książce pt. : „Sztuka i teoria skutecznego nauczania” proponuje nauczycielom model dobrej edukacji.

Jest on indywidualnym zestawem odpowiedzi na 10 pytań kluczowych dotyczących procesu uczenia się uczniów w klasie szkolnej.

Według autora strategie nauczycieli wykorzystywane do edukacji uczniów wynikać powinny z dogłębnej analizy uczniów, środowiska lokalnego oraz warunków edukacji.

Aby skutecznie uczyć, nauczyciele poddają ewaluacji na bieżące proces uczenia się uczniów.  Ewaluacja ta odbywać się może na przykład poprzez odpowiedzi na 10 pytań kluczowych, dotyczących procesu uczenia się.

Poniżej prezentuję zestaw 10 pytań, które służyć mogą doskonaleniu procesu uczenia się.

Robert. J. Marzano w swojej książce pt. : "Sztuka i teoria skutecznego nauczania" proponuje nauczycielom model dobrej edukacji.  Jest on indywidualnym zestawem odpowiedzi na 10 pytań kluczowych dotyczących procesu uczenia się uczniów w klasie szkolnej.  Według autora strategie nauczycieli wykorzystywane do edukacji uczniów wynikać powinny z dogłębnej analizy uczniów, środowiska lokalnego oraz warunków edukacji.