Mózg jest naszym wszechświatem. 

Poprzez zmysły odbieramy informacje sensoryczne ze świata.

Dzięki wyspecjalizowanym funkcjom tego zdumiewającego układu jesteśmy w stanie myśleć, czuć, ruszać się.

Umysł nie ma granic, dlatego również możliwości człowieka nie mają granic.

Wszystko co istnieje zawdzięczamy interpretacji świata poprzez umysł. 

Mózg jest naszym wszechświatem.

Chemicznym zapisem indywidualności oraz niepowtarzalności każdego człowieka, jego uczuć, emocji, sposobu poruszania się, pasji, zainteresowań.

Jesteśmy doskonali w swojej naturze, dzięki temu, że mamy umysł.

Każdy z nas w unikalny, ponadprzeciętny sposób pojmuje świat poprzez pryzmat swoich doświadczeń, umiejętności, wzorów myślowych. Dzięki korze nowej możliwe jest przetwarzanie i kojarzenie ruchu, zmysłu i emocji.

Ciągle nowo dostarczany wkład sensoryczny, a więc informacje docierające do nas ze środowiska, modyfikując i ulepszając nasze połączenia nerwowe.

Kora nowa najszybciej rośnie w ciągu pierwszych lat życia dziecka.

Zanim nasz malec pójdzie do szkoły, posiada 90% podstawowych wzorów neuronalnych. Te wzory są w ciągu życia udoskonalane i na nich budowana jest pamięć i rozumienie świata.

Każda półkula mózgu zawiera cztery płaty.

Płat potyliczny to obszar wzrokowy. Odbiera impulsy sensoryczne z oczu: kształt, kolor, ruch. Obszar ten rozpoznaje i ocenia, to co widzi.

Płat skroniowy to obszar słuchowy. Interpretuje dźwięk, jego wysokość i rytm.

Obszar kojarzenia słuchowego pole Wernicke’go  odbiera i interpretuje mowę.

W obszarze skroniowym znajduję się również odbiór wrażeń węchowych oraz poczucie grawitacji, równowagi czy wibracji. Obszary te połączone są bezpośrednio z ośrodkami pamięci w układzie limbicznym.

Płat ciemieniowy ogólny obszar czuciowy np. dotyk, ból, zimno, ciepło. Interpretuje również doznania kształtu i powierzchni bez udziału wzroku. Znajduje się tam również obszar smakowy: słodki, słony, kwaśny i gorzki smak.

Płat czołowy. Pierwotny obszar ruchowy. Dzięki jego działalności kontrolujemy ruchy wymagające umiejętności i doświadczenia. Obszar Brocka przekłada myśli na język i odpowiedzialny jest za mowę wewnętrzną.

Wszystkie te układy poprzez pień mózgu oraz układ limbiczny przyjmują informacje ze środowiska.

Informacje te są przetwarzane przez pamięć w obszarach kojarzeniowych, tak aby nowe doświadczenia mogły być zrozumiane w świetle wcześniejszych doświadczeń.

Obszary asocjacyjne zajmują większą część płata i ich rola polega na pamięci, emocjach, racjonalnym myśleniu- rozważaniem przyczynowo skutkowym, ocenianiem, siłą woli inteligencją.

Obszar gnostyczny to obszar wspólny zbierającym informacje z wszystkich czterech płatów. Integruje on  i interpretuje impulsy z czterech płatów.

Te cztery obszaru mózgu rozwijają się równolegle z pniem mózgu i układem limbicznym, ale największy skok rozwoju wykazują do 4 roku życia. Około 8 roku życia występuje największy pęd wzrostu.

 

Mózg składa się z dwóch półkul.

Każda z nich dzieli się na cztery płaty: potyliczny, ciemieniowy, skroniowy i czołowy.

Obie półkule połączone są istotą białą i ciałem modzelowatym. Półkule działają w sposób skrzyżowany. To znaczy informacje z lewej części ciała odbierane są przez prawą półkulę.

Półkule są wyspecjalizowane.

Półkula logiczna, zazwyczaj lewa interpretuje szczegóły, przetwarza język oraz linearne aspekty rzeczywistości. Półkula prawa przetwarza informacje w sposób globalny przetwarza obrazy, rytm, emocje i intuicję.

Specjalizacja półkul mózgowych nie pojawia się od razu.

Miedzy 4 a 7 rokiem życia rozwija się półkula całościowa. Między 7 a 9 rokiem życia półkula logiczna. Pełna specjalizacja ukończona zostaje około 12 roku życia.

Im bardziej aktywowane są półkule w rozwoju dziecka, tym więcej połączeń dendrytowych tworzy się i proces mielinizacji mózgowej zachodzi szybciej. Im grubsze osłonki mielinowe tym informacje przetwarzane są szybciej.

Spoidło wielkie ciało modzelowate przekazuje informacje z prawej do lewej półkuli. Szybka komunikacja prowadzi do rozwoju myślenia.

Aby mózg był maksymalnie wydajnym i efektywnym narządem człowieka, należy ożywać obu półkul mózgowych.

Tworzenie prac plastycznych nie jest tylko wynikiem doskonałej pracy prawej półkuli, ale i lewej. Dopieranie techniki, czy szczegóły to zasługa jej działalności.

 

Carla Hannaford „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.”