W dniu 24 kwietnia 2020 ogłoszona została nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół po raz kolejny została wydłużona, tym razem do 24 maja 2020r.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju to uzasadniona decyzja MEN.

Przed nami kolejny miesiąc edukacji zdalnej.

Poszukajmy dobrych rozwiązań.

Wiele szkół nie może prowadzić lekcji online, pomimo iż od 11 marca dzieci fizycznie nie ma w szkole.

Nie jest to kwestia braku wiedzy, chęci ze strony nauczycieli. Raczej chodzi tutaj o  stworzenie w szkołach multimedialnego środowiska edukacyjnego dla edukacji onlinowej, które jest niewątpliwie wyzwaniem dla wielu dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

Stworzenie takiego środowiska to efekt szkoleń kadry nauczycielskiej, uczniów, odpowiedniego oprogramowania oraz dostępności sprzętu zaopatrzonego w kamerę oraz mikrofon.

Multimedialne środowisko edukacyjne musi być przede wszystkim bezpieczne.

Wysoka jakość kształcenia zdalnego oraz bezpieczeństwa uczniów w sieci to efekt wytężonej pracy wszystkich podmiotów edukacji.

Liczą się przede wszystkim przemyślane i dobrze zorganizowane kolejne kroki we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych do szkoły.

Sytuacja epidemiologiczna dynamicznie się zmienia.

Raz wypracowane metody i formy komunikacji zdalnej z uczniami trzeba poddawać ewaluacji, żeby je poprawiać i ulepszać. Wdrażanie zdalnego nauczania w szkołach to proces. Uczenie się dotyczy całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.

Gotowość szkół do dokonywania zmian w zdalnym systemie edukacji oraz szybkość działania to dwa zasadnicze czynniki, które bezwarunkowo decydują o efektach edukacyjnych.

Edukacja zdalna jest  w tym momencie jedyną możliwością zapewnienia ciągłości nauczania uczniów.

Aby przenieść szkołę do sieci kluczowy jest plan działania, dzięki któremu dobierzemy odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej uczniów i nauczycieli i bezpiecznie je wdrożymy.

Microsoft Office 365 to bezpieczne narzędzie do pracy zdalnej z uczniami.

Dzięki aplikacji Teams możliwa jest edukacja uczniów w systemie online.

Wirtualna tablica, możliwość onlinowego wyświetlania prezentacji, wirtualnych sprawdzianów, testów to tylko niektóre możliwości pracy w systemie firmy Microsoft z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Pamiętajmy jednak, że stworzenie odpowiedniego środowiska multimedialnego dla szkoły to proces.

Nie zadzieje się niestety z dnia na dzień. W ramach tego procesu dokonuje się m.in. weryfikacja domeny szkolnej, tworzenie kont dla nauczycieli i dla uczniów oraz równoczesne zabezpieczenie strony prawnej w postaci noweli odpowiednich dokumentów szkolnych.

Następnie należy pomyśleć o dystrybucji haseł oraz nazw dla kont wśród nauczycieli i uczniów.

W tak przygotowanym środowisku możemy dopiero zacząć stopniowy proces uczenia się narzędzia przez wszystkie podmioty życia szkolnego.

Pakiet Microsoft to kompleksowe narzędzie do pracy zdalnej dla każdej szkoły.

Aby wspierać uczniów w efektywnej nauce zdalnej aplikacja Teams oraz Microsoft Office 365 udostępnione są za darmo na okres 6 miesięcy. Firma Microsoft zdecydowała się, aby zwiększyć liczbę licencji zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.

Dzięki temu multimedialne wdrożenie środowiska Microsoft Office 365 jest możliwe niemalże w każdej szkole.

Warto przemyśleć to rozwiązanie dla placówki edukacyjnej, aby zapewnić ciągłość edukacji w takiej formie.

Oczywiście przy założeniu, że chcemy podjąć wysiłek wyjścia ze strefy komfortu.