Edukacja dziecka od chwili narodzin, a nawet już w okresie prenatalnym zaczyna się od prawidłowego zmysłu słuchu. Jeśli słuch działa prawidłowo, możliwe jest odbieranie dźwięków mowy ludzkiej oraz dźwięków otaczającego świata w wyniku czego kształtuje się język- najdoskonalsze, jedyne w swoim rodzaju narzędzie poznania i komunikowania. Poznanie i komunikowanie to EDUKACJA.

Słuch jest zmysłem wiodącym, to pierwsze ogniwo w procesie rozumienia. Mowa dziecka nie rozwinie się, lub rozwinie się nieprawidłowo bez sprawnego słuchu, a język ojczysty lub języki obce nabywane są w procesie mówienia.

Od niesprawnego słuchu zaczynamy szukanie przyczyn trudności edukacyjnych. Pisanie i czytanie zależy również w dużej mierze od słuchu, nie tylko fizycznego ale również fonematycznego. Nasze dzieci nie nauczą się sprawnego czytania i pisania bez prawidłowego słuchu, metoda głoskowania bazuje przecież na słuchu!

Słuchając odbieramy tak zwane wrażenia słuchowe. Następnie przetwarzamy je zarówno na poziomie fizjologicznym, jak również na poziomie psychicznym. Dlatego warto rozróżnić dwa pojęcia: SŁYSZEĆ i SŁUCHAĆ. Często mówimy, że dziecko słyszy, ale nie słucha. Słyszenie to czynność biologiczna, docieranie sygnałów dźwiękowych do ucha zewnętrznego. Słyszenie angażuje funkcje psychiczne, poznanie i emocje.

Słuch jest kluczowym, niezastąpionym zmysłem dla człowieka, doceniajmy jego wagę i pamiętajmy o regularnych badaniach słuchu dziecka. Częste przeziębienia, przerost trzeciego migdała mogą upośledzać funkcje słuchu fizycznego! Bądźmy czujni jako rodzice! Regularnie badajmy słuch dziecka! To jedna z przyczyn wad wymowy u dzieci!