Jakie kompetencje potrzebne są nauczycielowi przyszłości? Jakie umiejętności, wiedzę i postawy są dla niego niezbędnikiem w trudnym współczesnym świecie? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i zawsze pozostawać będzie otwarta. Co wyróżnia twórczego i kreatywnego nauczyciela? Jakie posiada talenty, umiejętności, pasje i zainteresowania? Jaki ma charakter?

Weź głęboki oddech i przeczytaj! Masz refleksję, napisz! Razem stwórzmy edukacyjne, kreatywne forum, które doprowadzi do spontanicznej zmiany na lepsze!

„Na środku wielkiej sali na wielkim ekranie twarz naszej Pani tłumaczy zadanie. Nikt nie notuje tego co słyszy, robią to za nas cyber- długopisy. Nikt z nas nie psoci, nie chce afery, bo jest pod czujnym okiem kamery. Pani nas zawsze obserwuje, kto chce coś ściągnąć, dostaje dwóje. Choć kilku śmiałków już próbowało, to cyber-oko ich wyłapało. I choć jest w koło elektronika, to nie zadziała bez przewodnika.”

Tak, to kwintesencja nauczania, współczesnej edukacji oraz roli nauczyciela we współczesnej szkole. Swoista zmiana paradygmatu trudna do zaakceptowania, a jednak dziejąca się. Codziennie zmiana się rzeczywistość, świat, zatem zmieniać powinna się również edukacja oraz rola nauczyciela. Nowoczesne technologie na stałe wkroczyły do codzienności szkolnej, a nauczanie w świecie zalewanym tonami informacji stało się wyzwaniem.

NAUCZYCIEL- MENTOR PROCESU EDUKACYJNEGO.

Zdystansowany obserwator, który obserwując sytuację dydaktyczną podczas lekcji, reaguje adekwatnie, zadając twórcze pytania, które rozwijają kreatywne myślenie, logikę oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Czy My, nauczyciele teraźniejszości umiemy przyjmować różne punkty widzenia, czy kreatywnie i twórczo stwarzamy rozwijające sytuacje dydaktyczne podczas lekcji?

Mentoring zakłada również doradztwo, propozycje rozwiązań, dyskusję, twórczą polemikę, zaufanie oraz prawo do wolności i wyboru. Dzięki takiemu podejściu wychowawczo- edukacyjnemu w szkole możliwe jest rozwiązywanie konfliktów, problemów oraz kreowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Współczesny świat często koncentruje się na błędach, zamiast wyciągać wnioski z zaistniałej sytuacji i szukać rozwiązań. Dobrych rozwiązań!
Budujmy relacje, nie hierarchiczne z góry w dół, ale symetryczne, równorzędne oparte na autorytecie nauczyciela. To niewątpliwie kluczowe aspekty kultury szkolnej, relacja, współpraca oraz jasne komunikowanie reguł obowiązujących obie strony uczenia i nauczyciela, gdzie takie wartości jak grzeczność, punktualność, wrażliwość, odbierane w trudnym XXI wieku jako relikt przeszłości, to jednak siła napędowa pozytywnej energii w klasie szkolnej, szkole oraz środowisku edukacyjnym, w którym szkoła funkcjonuje. Dobra atmosfera daje poczucie bezpieczeństwa zaspokajając uniwersalną potrzebę każdego człowieka. Samopoczucie ucznia oraz związany z nim stan gotowości do efektywnej pracy zależy od chemii naszego umysłu. Pozytywne emocje to pozytywna biochemia umysłu. Przekłada się to na motywację, na wysoki poziom aspiracji ucznia, a motywacja jest motorem napędzającym wszelkie aktywności i działania. Stosowanie nacisku przymusu to nieefektywne działania, które powodują sytuacje stresogenne, nie sprzyjające podmiotowemu traktowaniu. Tymczasem współpraca, profesjonalizm, nowatorstwo, zachęcanie do rozmowy niby oczywistości, lecz niedocenione aspekty funkcjonowania ludzi we współpracy.

Szkoła nauczycielem i uczniem stoi! Ludzie, którzy tworzą środowisko edukacyjne to potencjał! Świadomy nauczyciel to warunek konieczny, piąty element, bez którego proces edukacyjny, budowanie kompetencji uczniów nie odbędą się, nie zadziałają, nie zaistnieją. To od nauczyciela zależą wyznaczane cele edukacyjne, plany, projekty, stosowane metody, sposób zarządzania klasą, efektywne wykorzystanie czasu, odpowiedni poziom dyscypliny na lekcji, system oceniania, motywowanie uczniów, czy uczenie uczniów, jak się uczyć! Tak, to priorytety dla nauczyciela teraźniejszości, nauczyciela jutra!

Kochajmy naszych uczniów, kochajmy wiedzę, miejmy szacunek do siebie nawzajem, stale poszerzajmy wiedzę, uczmy się, rozwijajmy warsztat, to pozwoli wygrać batalię o jakość szkoły! Bycie nauczycielem to trudne i odpowiedzialne zadanie to wspinaczka na Mount Everest, gdzie celem jest zdobycie wymarzonego szczytu! Aby móc wyruszyć niezbędne jest dobre przygotowanie, każdy z nas zabiera w długą edukacyjną podróż wiele, ale czy wszystko? Nie ma idealnych ludzi, nie ma również idealnych nauczycieli, rodziców, dyrektorów. Ważna natomiast jest refleksja i praca nad sobą, własnym rozwojem. Dobry, efektywny nauczyciel to przede wszystkim nauczyciel refleksyjny, który nieustannie zadaje pytanie, i co z tego? I co dalej?