nauczycielskie 500+w pigułce, rządowe wsparcie dla nauczycieli, edukacja zdalna, kształcenie na odległość, sprzęt do edukacji zdalnej, oprogramowanie do edukacji zdalnej, rozporządzenie w sprawie wsparcia dla nauczycieli

Według deklaracji Ministra Edukacji i Nauki już niedługo nauczyciele otrzymają rządowe wsparcie na zakup sprzętu elektronicznego do edukacji zdalnej.

Projekt rozporządzenia przeszedł właśnie ekspresowy etap konsultacji społecznych.

Do końca roku bezzwrotna dotacja na zakup niezbędnego oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego podczas kształcenia na odległość ma trafić do nauczycieli.

Opinie w sprawie projektu przedstawiły samorządy, dyrektorzy szkół, związki zawodowe, jak również sami nauczyciele.

Resort edukacji planuje już pod koniec listopada przekazać niezbędne środki na ten cel samorządom.

Obecnie rozporządzenie nie jest jeszcze podpisanie. Na stornie MEN widnieje jedynie jego projekt z dnia 10 listopada 2020r. 

Zasady przyznawania dofinansowania.

Jak będą wyglądały zasady przyznawania rządowego wsparcia nauczycielom?

Oto propozycje rozwiązań na podstawie projektu rozporządzenia.

Ministerstwo deklaruje, że najpóźniej do końca grudnia nauczyciele otrzymają deklarowaną kwotę wsparcia. Pieniądze nauczyciele będą mogli wykorzystać na współfinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub innych akcesoriów komputerowych, typu kamera, mikrofon.

To oczywiście kropla w morzu potrzeb, warto jednak docenić łatwość w pozyskiwaniu środków przez nauczycieli ze specjalnej rządowej puli.

Nauczyciele składają wniosek tylko jeden raz w szkole, która jest ich podstawowym miejscem pracy. Jeżeli nauczyciel pracuje w dwóch szkołach, to wniosek składa tam, gdzie realizuje większą liczbę godzin.

Kwota dofinansowania jest bezzwrotna i przyznawana na zakup sprzętów wyszczególnionych w rozporządzeniu. 

Wzory wniosków pojawią się lada moment na stornie Ministerstwa Edukacji oraz na stronach kuratoriów oświaty.

Dofinansowanie przeznacza się na zakup konkretnego sprzętu i oprogramowania wyszczególnionego jak na razie w projekcie rozporządzenia:

  1. „komputera stacjonarnego;
  2. monitora;
  3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
  4. kamery internetowej lub wizualizera;

5.statywu;

  1. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
  2. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
  3. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
  4. oprogramowania komputerowego;
  5. smartfona.

 

Czy aby na pewno mechanizm pozyskiwania gratyfikacji będzie prosty?

Nauczyciel otrzyma dofinansowanie po przedstawieniu wniosku do dyrektora szkoły wraz z dowodem zakupu sprzętu, którym ma być imienna faktura.

Obowiązują faktury lub rachunki imienne na zakup sprzętu w przedziale czasowym między 1 września 2020r a 7 grudnia 2020r.

Następnie dyrektorzy szkół sporządzą listy imienne nauczycieli i przekażą je samorządom. To na podstawie złożonych wniosków przyznawane będzie świadczenie.

W wielu przypadkach drobne świadczenie MEN będzie zaledwie dopłata do zakupionego sprzętu przez nauczycieli.

Pula przeznaczonych na dofinansowania na zakup sprzętu rządowych pieniędzy wynosi ponad 300mln zł. Stanowi ona niestety kroplę w morzu potrzeb. Wielu nauczycieli boryka się z problemami braku sprzętu lub konieczności dzielenia go z innymi domownikami.

Skala problemów jest bardzo duża. Być może refundowana kwota dofinansowania w ułamku procenta zaspokoi potrzeby nauczycieli w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 

zasoby internetowe: https://www.gov.pl/web/edukacja/500-na-sprzet-konsultacje-rozporzadzenia