nowy rok szkolny, dyrektorska refleksja na sam początek, uczyć się w szkole, rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzwonek.

Przed nami Nowy Rok Szkolny.

Już za chwilę zadzwoni pierwszy dzwonek i rozpocznie się pierwsza lekcja?

Jaki będzie? Czy będziemy uczyć się stacjonarnie w klasach szkolnych?

Dzisiaj wszyscy uczniowie uroczyście rozpoczęli Nowy Rok Szkolny w nadziei, że stacjonarnie uczniowie pozostaną w szkole, aż do czerwca.

 

Co powiedzieć uczniom w tym uroczystym dniu? 

Poniżej prezentuję przykład przemówienia dyrektora szkoła, które refleksyjnie wprowadza społeczność szkolną w Nowy Rok Szkolny.

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście,

Bardzo serdecznie witam wszystkich po wakacjach.

Szczególnie Witam sześciolatki, które od pierwszego września będą się uczyć w oddziale przedszkolnym utworzonym w naszej szkole. Powitalny uśmiech kieruję również do pierwszoklasistów, dla których ten rok szkolny będzie czasem nauki i poznawania szkoły. Dla uczniów klasy ósmej będzie to również rok wielkich wyzwań i zmian w życiu. Przed Wami egzamin i wybór ścieżki kształcenia, wierzę że podejmiecie słuszne decyzje, a obrana edukacyjna droga otworzy przed Wami wiele mozliwości.

Chciałabym zacząć od pewnej refleksji, która dotyczy ubiegłego roku szkolnego- czasu edukacji zdalnej.

Okres zamknięcia szkoły, uświadomił nam wszystkim, jak bardzo jej wszyscy potrzebujemy. Potrzebni są nauczyciele, uczniowie, potrzebni są rodzice. Okres epidemii zwrócił uwagę na to, że podstawą naszego życia są relacje, są więzi, które tworzymy z innymi ludźmi. To ogromny zasób zdalnej edukacji. Zasób na bazie którego będziemy dalej pracować i uczyć się.

 Szkoła to niezwykle miejsce, gdzie rozwijacie drodzy uczniowie nie tylko swoje pasje i talenty, ale zdobywacie kompetencje niezbędne dla was w życiu. Szkoła jest miejscem kształtowania waszych charakterów, zdobywania i pielęgnowania przyjaźni, które pozostają na całe życie.  

Ubiegły rok szkolny nauczył nas wiele. Wprowadziliśmy do praktyki szkolnej nowe multimedialne narzędzia, wykazaliście się drodzy uczniowie większą odpowiedzialnością za swoją naukę, większą dojrzałością, doceniliśmy  również starania rodziców. W okresie zdalnej edukacji silniej niż kiedykolwiek ważna była współpraca i wzajemne zrozumienie, ważna była komunikacja. Bardziej niż kiedykolwiek doceniliśmy nasze własne zdrowie i dobrostan emocjonalny. To właśnie na tych zasobach, na wspólnych uniwersalnych wartościach będziemy dalej pracować, uczyć się, rozwijać.

Zajęcia zdalne nie są w stanie zastąpić żywych lekcji w szkole, ale te doświadczenia były nam potrzebne, ponieważ te doświadczenia wiele nas nauczyły.

Przed nami Nowy Rok Szkolny.

Cieszę się, że zaczynamy ten rok w trybie nauki stacjonarnej. Jak będzie dalej, tego nie wiemy.

Czy będziemy uczyć się cały rok w szkole?

Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć , nie odpowie na nikt z nas.  Wiele mówi się w mediach o wybuchu czwartej fali, czy spowoduje ona zamknięcie szkół, dzisiaj trudno to jednoznacznie stwierdzić. Muśmy być jednak ostrożni, dbać o siebie i o ludzi wokół.

Wkrótce zadzwoni pierwszy dzwonek w naszej szkole, w związku z tym chciałbym dodać wam otuchy i wiary we własne możliwości.

Dziś z wiarą popatrzmy w przyszłość idąc w stronę słońca, mając z tyłu cień pandemii. Drodzy uczniowie życzę wam, aby nowy rok szkolny był wypełniony waszą pasją i zainteresowaniem, życzę wam również aby szkoła, była dla Was miejscem przyjaznym, gdzie liczy się wasze zdanie, życzę Wam, żeby wszystkie wasze starania w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności były doceniane.

Drodzy nauczyciele, czego Wam życzyć u progu nowego roku szkolnego? Przede wszystkim szacunku i wiary w ucznia. Niech nowy rok szkolny obfituje w sukcesy, przynosi radość i satysfakcję zawodową. Wam natomiast drodzy rodzice życzę odwagi, bo wychowanie młodych ludzi wymaga wielu aktów codziennej odwagi, która jest bardzo ważna w naszym życiu.

Wszystkim Państwu życzę zadowolenia i pogody ducha, bo optymizm człowieka przekłada się na nasze wzajemne relacje. Radosny Nauczyciel równa się dobra atmosfera w szkole, a zadowolony rodzic daje poczucie bezpieczeństwa swojemu dziecku.

Wzajemne zrozumienie prowadzi do kompromisu, który jest niezbędny dla osiągania wspólnych celów i realizacji ważnych przedsięwzięć.