obfitość słów komunikacja, wpływ komunikacji, relacje z otoczeniem słowa, komunikaty, metafora, pytania

Sposób komunikowania się z otoczeniem ma ogromy wpływ na nasze życie.

Poprzez słowa kreujemy rzeczywistość wokół nas, kształtujemy relacje między ludźmi, wywieramy wpływ.

Świadomość języka jest podstawowym elementem budowania dobrego życia.

Na co należy zwrócić uwagę przy formułowaniu komunikatów?

Komunikowanie się z innymi ludźmi jest podstawą naszej egzystencji.

W jaki sposób mówimy do naszych dzieci, partnerów życiowych, współpracowników umacnia nasze więzi, buduje atmosferę oraz wywiera wpływ na nasze otoczenie.

Słowa, które używasz do codziennego komunikowania się, mają ogromną moc sprawczą. Mogą budować, ale również niszczyć.

W tym kontekście zwróćmy również uwagę na słowa, które nam służą, budują naszą wewnętrzną moc, dają poczucie sensu w życiu.

Nasz język wpływa na nasze życie.

Komunikacja dwupoziomowa.

Mówiąc komunikacji dwupoziomowej mamy na myśli rozmowę z naszym wewnętrznym „ja”. Przy czym uwzględnić należy wpływ języka, którym się komunikujemy na nasze zachowanie. Dzięki pozytywnej komunikacji z naszą podświadomością skutecznie możemy rozwiązywać problemy, wychodzić z nałogów, rozwijać nasze talenty i zainteresowania.

Dialog wewnętrzny jest doskonałym sposobem na wykorzystywanie tego, co zostało nam dane, do budowania szczęśliwego życia.

Pozytywne myśli i słowa, które wypuszczamy do świata, mają wpływ na otoczenie, w którym żyjemy i na nas samych.

Umysł każdego człowieka składa się ze świadomości i nieświadomości. Już Zygmunt Freud zauważył, że duża część naszych zachowań jest nieświadoma.

Oprócz konkretnych słów, odbieranych przez umysł świadomy, na naszego rozmówcę oddziaływają również ton głosu, używane metafory, symbole, intonacja i oddech. To sfery komunikacji odczytywane przez umysł nieświadomy.

„Zmiana języka zmienia myślenie, a zmiana myślenia zachowanie.”

Język pozwala nam precyzować cele naszego życia, układa plany, które potem przekształcamy w działania. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób mówić o swoich planach, żeby łatwiej je  zrealizować, żeby nasze wizje wcielić w życie.

Nasz sposób komunikowania się wywiera wpływ na naszą psychikę.

Przeanalizujmy zatem to stwierdzenie na podstawie analizy wpływu słowa „nie” na nasz umysł.

Każdy z nas zapewne spotkał się swoim życiu z teorią na temat tego, że podświadomość człowieka nie przyjmuje słowa „nie”.

Zauważyć to możesz obserwując reakcję dziecka, ale również swoją, na różne zakazy zaczynające się od słowa „nie”.

Jak się okazuje z ewolucyjnego punktu widzenia za brak możliwość przetwarzana zaprzeczeń odpowiedzialne są starsze części naszego mózgu.

Spróbujmy powiedzieć do naszego kolegi z pracy, który właśnie zawalił jakiś ważny termin „nie denerwuj się”. Jego reakcja nie zmieni się na ten komunikat.

Jak nie wpadać w pułapkę słów?

Pod wpływem konkretnych sformułowań tworzymy w naszym umyśle obrazy. Używając języka nacechowanego  próbami, błędami zapominamy często o sferze pozytywnych efektów.

Język obfitujący w możliwości, działanie, tworzenie i kreowanie buduje realne rezultaty, które są namacalne.

Spójniki.

Funkcją składniową spójników jest łączenie zdań. Niektóre z nich jednak wykluczają znaczenia, wprowadzają przeciwstawne myśli lub budują pierwszy i drugi plan naszej wypowiedzi.

Zdania wielokrotnie złożone możemy łączyć ze sobą, budując związki językowe. Nasze słowa znajdują różne zastosowania lingwistyczne i w zaskakujący sposób niosą ze sobą znaczenia.

Przykład:

  • Dzisiaj jest zimno, ale mogę pójść na spacer.- wprowadzenie możliwości .
  • Mogę pójść na spacer, ale dzisiaj jest zimno– wprowadzenie wątpliwości do naszego działania.

Dobieranie słów i spójników do naszej komunikacji, odpowiednio rozkładane akcenty wprowadzają znaczenie do naszych wypowiedzi.

Struktura i forma naszej wypowiedzi decyduje o przekazie, który kierujemy do naszego otoczenia.

Sugestie ukryte w pytaniach i cytatach.

Po przez pytanie wywierać możemy wpływ na innych i rzeczywistość.  Zadawanie pytań z ukrytą intencją, np. Czy możemy raz w tygodniu pójść na spacer? oraz cytowanie innych w naszych wypowiedziach to dwa sposoby wywierania wpływu na innych.

Metafory.

Podobną funkcję poznawcza mają również metafory. Metafory są figurą stylistyczną opartą na przenośni lub podobieństwie.

Dzięki metaforom zaczynamy inaczej patrzeć na opisywaną rzeczy znajdujemy nowe rozwiązania.

„Kreatywna Akademia” jest metaforą.

Jeden z jej fanów zadał mi kiedyś pytanie, jak akademia a więc coś co łączy się z wiedzą, nauką, sztywnymi faktami może być kreatywna? Odpowiedź zawiera się właśnie w tym pytaniu. Kreatywna Akademia jest nieszablonowym rozwiązaniem edukacyjnym. Jej celem jest dotarcie do zasobów człowieka, które posiada w swoim umyśle. Po kliknięciu w blog, otwierają się jego zasoby i generują nowe znaczenia.

Kreatywna Akademia pobudza wyobraźnię, intuicję, skojarzenia, poprzez pytania skłania do sięgania do swoich cennych zasobów czytelnika.

Jak mówić, żeby być słuchanym?

Owszem, należy zwrócić uwagę na tempo mówienia i modulację głosu. Słowa są częstotliwością i charakteryzują się fizycznymi cechami. Szczególnie samogłoski wpływają na zrozumiałość słów, które wypowiadamy.

Modulowanie głosem, pauzy związane z oddychaniem, praca żuchwy i innych narządów artykulacyjnych oraz przepony mają istotny wpływ na jakość mówienia.

 

Literatura: M Przybysz „Kalejdoskop mocy”.