obserwacja lekcji, ok obserwacja, obserwacja koleżeńska, szkoła, lekcja, uczenie się

Jedną z metod pozyskiwania przez dyrektora szkoły informacji na temat procesu uczenia się w szkole jest obserwacja lekcji.

Istnieje wiele metod jej przeprowadzenia oraz sposobów na pozyskiwanie informacji na temat uczenia się.

Budowa celu obserwacji i kryteriów sukcesu przybliża dyrektora do sformułowania wartościowych wniosków, które służą ulepszaniu procesu edukacyjnego. 

Poniżej przedstawiony został przykładowy arkusz obserwacji lekcji, opartej na ocenianiu kształtującym.

Warto zaznaczyć, iż dokonując obserwacji lekcji, należy wybrać jeden cel i wokół niego zbudować kryteria sukcesu lekcji.

 • cele lekcji i monitorowanie ich osiągnięcia,
 • nabudowywanie wiedzy i odwoływanie się do dotychczasowej wiedzy uczniów,
 • wykorzystywanie kryteriów sukcesu w procesie uczenia się,
 • praca uczniów nad zadaniami edukacyjnymi i udzielanie informacji zwrotnej przez nauczyciela,
 • zespołowe uczenie się uczniów,
 • monitorowanie rozumienia treści lekcji przez uczniów (zadań edukacyjnych, poleceń do nich, wypowiedzi nauczyciela, omawianych zagadnień),
 • wspieranie zaangażowania uczniów w uczenie się.
 • stawianie pytań i zadań wspierających samodzielne myślenie uczniów,
 • planowanie pracy uczniów na lekcji i organizowanie przez nauczyciela sytuacji sprzyjających samodzielnemu myśleniu i działaniu uczniów,
 • efektywne wykorzystanie czasu na lekcji

Obszar obserwowany:

nauczyciel

uczniowie

 

 

 

cele lekcji i monitorowanie ich osiągnięcia

-podaje uczniom cel lekcji,

-zapewnia, aby cel był widoczny dla uczniów podczas całych zajęć,

-upewnia się, czy i jak uczniowie rozumieją cel,

– odwołuje się do celu w czasie lekcji,

– pyta o cel/przypomina cel w podsumowaniu lekcji.

– wypowiadają cel swoimi słowami /parafrazują cel lekcji,

– wyjaśniają, po co uczą się danego tematu,

– wykonując zadanie edukacyjne odnoszą się do celu lub kryteriów,

– odpowiadają na pytania dotyczące celu,

– podsumowując lekcję określają, czego się nauczyli itd.

 

 

Śledzenie postępów uczniów, wyznaczanie zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą

-Wspólnie z uczniami przypomina kryteria poprawnego, głośnego czytania.

-Losuje uczniów, którzy czytają fragmenty tekstu. Daje czas na podsumowanie tego, co uczniowie już opanowali i jak blisko są od osiągnięcia celu.

– Nauczycielka organizuje ocenę koleżeńską.

-Zwraca uwagę na śledzenie tekstu przez wszystkich uczniów.

-Ćwiczenia w mówieniu i w czytaniu zajęły ( ile czasu? np. 15 minut.)

– wszyscy uczniowie patrzą do książki, wodzą palcem po tekście.

– Podczas czytania niektóre (ile?) osoby przez krótki czas rozglądają się po klasie, nie śledzą tekstu.

-Uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej.

– Wszyscy zapytani uczniowie odpowiedzieli, na pytania nauczyciela

-W parze siedzącej w trzeciej ławce od drzwi jeden chłopiec mówi: (co konkretnie mówi nauczyciel do uczniów) np. czytałaś ładnie.

 

     
     
     

 

 

Rozmowa z nauczycielem:

 1. Podsumowanie/wnioski z omówienia lekcji:

 

 

 1. Refleksja:
 • Czego się nauczyłam:

 

 • Warto wspierać uczenie się uczniów przez:

 

 

 • Warto unikać (działania osłabiające aktywność uczniów):

 

 1. Jaki będzie mój następny krok?

 

 1. Termin

 

 

 1. Kto będzie mnie wspierał?

 

zasoby: https://as.ceo.org.pl/sites/as.ceo.org.pl/files/9._obserwacja_kolezenska.pdf