Pomimo braku jednoznacznej decyzji MEN w sprawie tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty, krzesła wydają się pozostać puste.

Epidemia koronawirusa w naszym kraju nie ustępuje.

Zniechęcająca atmosfera związana jest nie tylko z brakiem tradycyjnej edukacji uczniów w klasie szkolnej, ale przede wszystkim dotyczy zdrowia psychicznego uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jak rozwiązać ten problem oraz o możliwych scenariuszach na najbliższy czas opowiem w poniższym artykule?

Kompetencje społeczne nauczyciela w okresie zdalnej edukacji to przede wszystkim kompetencje społeczne i emocjonalne. Utrzymanie relacji z uczniem w dobie mediów elektronicznych okazuje się być dużym wyzwaniem.

Czas nauki zdalnej okazał się być dużym wyzwaniem dla wielu nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. To prawdopodobnie największy egzamin edukacyjny w praktyce, który dotyczy całej edukacji w praktyce.

Jak mądrze wybrać, planować i organizować proces nauki na odległość? Wirtualne zasoby są bogate w narzędzia, zdalne materiały do pracy samodzielnej uczniów.

Przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie jaki jest cel przymusowego kształcenia uczniów? Jeśli okaże się, że po kilkugodzinnej analizie nie będzie to jednak realizacja podstawy, to na pewno będziemy na dobrej drodze.

Celem e-learningu jest przede wszystkim podtrzymanie, utrzymanie, zacieśnienie, pogłębienie relacji z naszymi uczniami.

Organizując zdalne nauczanie warto szczególnie zwrócić uwagę na takie elementy kształcenia jak: indywidualizacja pracy z uczniem, pobudzenie motywacji wewnętrznej, możliwość wyboru, korzystania z wielu źródeł informacji.

To szczególny moment dl edukacji naszych dzieci. Wykorzystajmy go mądrze. To od nas zależy, czy przeniesiemy tradycyjną edukację w niezmienionej formie do sieci, a może stworzymy nową niepowtarzalną jakość edukacji, którą na trwałe przeniesiemy do procesu kształcenia uczniów.

Za nami miesiąc edukacji zdalnej.

Doskonale widać stres, zmęczenie, przeciążenie po stronie uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie klas ósmych oraz maturzyści przeżywają niepokój związany z planowanymi egzaminami, maturami. Co będzie dalej?

To pytanie, które na razie pozostaje bez odpowiedzi. Lakoniczna odpowiedź ze strony Ministerstwa Edukacji dotycząca daty egzaminów wprowadza jeszcze większy stres.

Uczniowie dowiedzą się według opublikowanego rozporządzenia MEN z 10 kwietnia 2020 nie później niż na 21 dni przed palowanym egzaminem o jego dokładnej dacie. Niepewność uczniów i rodziców pozostaje.

Informacja ta nie wpływa również na równowagę emocjonalną tegorocznych maturzystów oraz absolwentów klas ósmych.  Do ich obecnej sytuacji odniósł się również Rzecznik Praw Dziecka.

Czy argument związany z odwołaniem międzynarodowej matury oraz zdrowie psychiczne uczniów staną się dla MEN przesłanką do odwołania egzaminów państwowych?

Głosów opowiadających się za odwołaniem tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty jest wiele. Pragnę zwrócić uwagę na list intencyjny PAN (Komitetu Nauk Pedagogicznych), ZNP ( Związku Nauczycielstwa Polskiego), czy Nauczycieli Roku.

Mimo wielu głosów przeciwko organizacji egzaminów w tym roku, sprawa zostaje nie rozstrzygnięta.

Nowelizacje rozporządzeń MEN pojawiają się średnio raz w tygodniu. Brak jednak kompleksowych i skutecznych rozwiązań dla efektywnego procesu kształcenia.

Przeniesienie odpowiedzialności za proces kształcenia na odległość na barki dyrektora szkoły nie rozwiązuje problemu przeciążenia uczniów, nauczycieli i rodziców, braku sprzętu internetowego, a przede wszystkim dbałości o zdrowie psychiczne nas wszystkich.

Co by było gdyby odwołano w tym roku egzaminy i matury?

Przede wszystkim należałoby się zastanowić nad alternatywnymi rozwiązaniami. W przypadku uczniów klas ósmych mógłby to być konkurs świadectw lub egzamin wewnętrzny organizowany przez szkoły średnie w bezpiecznym czasie.

Organizowanie egzaminu ósmoklasisty w obecnych warunkach ogólnego niepokoju, stresu oraz napięcia psychicznego nie jest korzystnym rozwiązaniem dla uczniów.

Egzamin dojrzałości to kwestia ważna w życiu każdego człowieka. W kontekście przyszłej drogi kształcenia absolwentów szkół średnich rekomendowane jest przeniesienie tego egzaminu na czas bezpieczny. 

Rozsądne  decyzje w tej sprawie pomogą w racjonalnym planowaniu nauki przez uczniów oraz organizacji pracy nauczycieli.

Warto również wziąć pod uwagę formę egzaminu i zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które nie naraża zdrowia uczniów. 

Aby jednak tak się stało, trzeba pozostawić w przeszłości schematyczną formułę egzaminu i przyjąć rozwiązania elastyczne, które będą możliwe do realizacji w obecnych warunkach.

 

  1. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.