W związku z przedłużającym się stanem edukacji dzieci w domu pojawia się paląca potrzeba organizacji lekcji online przez nauczycieli.

Office 365 dla edukacji to jedno z wielu rozwiązań dedykowanych kształceniu na odległość w czasie pandemii koronawirusa.

Firma Microsoft wychodząc naprzeciw zdalnemu nauczaniu proponuje bezpłatną usługę, która łączy w sobie wiele funkcjonalności, m.in. możliwość organizacji zdalnych lekcji.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest nie tylko komunikacja, praca w grupie, przekazywanie treści, czy zdalne ocenianie uczniów, ale również prowadzenie społecznie oczekiwanych spotkań online z nauczycielem w wirtualnej klasie.

Warto zaznaczyć również, że dzięki aplikacji Teams, będącej integralną częścią pakietu Office 365, możliwe jest publikowanie materiałów dla całej grupy, jak również planowanie indywidualnych spotkań z uczniami, np. w ramach prowadzonego nauczania indywidualnego oraz innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wspólny interfejs buduje doskonałą przestrzeń do nauki, współpracy i komunikacji.

Bieżące przesyłanie zadań oraz informacja zwrotna od nauczyciela stwarzają przestrzeń wymiany myśli, pytań oraz wzajemnego anonsowania  spraw istotnych dla nauki.

Prowadzenie lekcji online zawiera wiele przydatnych modalności m.in. udostępnianie tablicy cyfrowej, prezentacji w celu pełnego przekazu edukacyjnego.

Od czego zacząć?

Strona Microsoft podpowiada, jak w ośmiu podstawowych krokach uruchomić Office 365 w Twojej szkole?

Stworzenie zrębu rozwiązania strukturalnego Office w Twojej szkole umożliwi rozpoczęcie pracy dla uczniów i nauczycieli na platformie.

Warto wyznaczyć szkolnego administratora portalu Office, aby mógł on w sposób sprawny i racjonalny zarządzać narzędziem.

Na czas zdalnej edukacji firma Microsoft zdecydowała się wydłużyć okres bezpłatnego testowania platformy na okres 6 miesięcy oraz zwiększyła liczbę licencji dla nauczycieli i uczniów do 5000.

Wypełnienie danych szkoły w profilu organizacji oraz domeny szkolnej z odpowiednim rozszerzeniem umożliwi weryfikację statusu placówki edukacyjnej oraz weryfikację uprawnień.

Jeśli chcesz wystartować z Office 365 w twojej szkole zapraszam Cię tutaj: link.

Pakiet Office 365 dla Edukacji zawiera wiele potrzebnych rozwiązań, których zadaniem jest ułatwić naukę uczniom, a pracę nauczycielom. To rozwiązanie umożliwia zlokalizowanie edukacji zdalnej w jednym miejscu w sieci.

Wśród narzędzi wartych uwagi podkreślić należy przede wszystkim aplikację Teams, Forms, One Note, czy Power Point, Word, Excel dostępne w wersji online.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy udostępnionej przez firmę Microfost.

Pomoc ta dotyczy rozwiązywania bieżących problemów,ale też udziału w webinarach i szkoleniach organizowanych za pomocą Centrum Dla Nauczycieli.

Lekcja online z Office 365.

Multimedialne środowisko umożliwia tworzenie wirtualnych klas. Wirtualna klasa umożliwia pracę indywidualną uczniów, tworzenie spotkań online w czasie rzeczywistym i dołączanie do nich uczniów.

Warto jednak rozważyć tworzenie cotygodniowych sesji na żywo np. z danego przedmiotu i sukcesywnie uzupełniać je o pracę samodzielną uczniów w domu.

Największą trudnością kształcenia na odległość jest wykształcenie pozytywnych nawyków uczenia się wśród uczniów.

Organizacja pracy w domu to czas na naukę, spotkania wirtualne, relaks, sport, posiłek.

Dobra organizacja równa się sukces edukacji zdalnej.