organizacja pracy w szkole 2021/2022, plan pracy szkoły, nadzór, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, rada pedagogiczna, organizacja roku szkolnego

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny.

W atmosferze przygotowań do jego rozpoczęcia warto zadbać o kwestie organizacyjne i prawne.

Nowe Wytyczne GIS, MEiN i MZ, zmienione przepisy oświatowe niosą ze sobą szereg zmian w funkcjonowaniu szkoły.

Trzeba zaktualizować wewnętrzne regulaminy i przyjrzeć się warunkom, w których organizuje się pracę szkoły.

Co należy uwzględnić organizując pracę szkoły w nowym roku szkolnym?

Zmiany organizacyjne

Zmiany organizacyjne w pracy szkoły wynikać mogą ze zwiększonej lub zmniejszonej liczby oddziałów.

Zasadność ich przeprowadzenia spowodowana może również być inną organizacją pracą wynikającą z BHP lub Wytycznych sanitarno- epidemiologicznych. Obowiązujące procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego należy przypomnieć i dostosować do najnowszych zmian w przepisach opublikowanych na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W tym roku szkolnym w wielu szkołach od września ruszają zajęcia wspomagające dla uczniów. Ich organizacja wymusza również odpowiednio dostosowaną organizację pracy szkoły.

Przydział zajęć stałych i pozostałych czynności wynikających z organizacji pracy

Sierpniowa rada pedagogiczna to również czas, kiedy nauczyciele dostają konkretne przydziały godzin dydaktycznych, ponadwymiarowych oraz innych czynności, związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Obowiązki nauczycieli wynikają z zadań statutowych i dotyczą m.in. pracy zespołów nauczycielskich, organizacji imprez, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z bieżącym rokiem szkolnym.

W tym miejscu warto również zwrócić szczególną uwagę na pracę zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, aby sprawnie zorganizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powołanie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i problemowych mieści się również z dodatkowymi czynnościami nauczycieli podczas roku szkolnego.

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022

Zapoznanie rady pedagogicznej z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa łączy się zawsze z dyskusją na temat możliwych sposobów ich realizacji, które ściśle współgrają ze specyfiką funkcjonowania szkoły, jej indywidualnym tokiem oraz warunkami, którymi dysponuje placówka.

Kierunki polityki oświatowej Państwa analizować należy i wdrażać razem z wnioskami z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

Wszystkie założenia realizacyjne związane z organizacją pracy szkoły, znajdują zapisy w Planie pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 oraz zostają przyjęte w formie uchwały na sierpniowej radzie pedagogicznej związanej z organizacją pracy szkoły.

W ramach zmian organizacyjnych warto zwrócić szczególną uwagę na nowelizację statutu, obowiązujących od 1 września regulaminów, procedur i innych obowiązujących regulacji.

Planowanie pracy w nowym roku szkolnym wymaga analizy, przemyśleń i sprawnych działań dla zapewnienia funkcjonowania szkoły.