pata rhei, zmiana w edukacji, mózg człowieka, wyobrażenia i przekonania, dopasowanie do środowiska, życie człowieka

Wszystko jest w ruchu.

Człowiek nieustannie doskonali się, by w pełni dostosować się do warunków życia na ziemi.

Do tego potrzebne są określone umiejętności, wiedza.

Rozum i uczucia są integralną częścią umysłu ludzkiego.

Według teorii genetycznych człowiek rodzi się z pewnym zasobem genów, które dają mu szansę w określonych dziedzinach.

Niestety czar prysł w momencie, kiedy całkowicie udało się odczytać genotyp człowieka.

Okazało się bowiem, że nie zawierał on żadnych genów związanych z rozwojem określonego typu zainteresowań.

Za nasze zainteresowania odpowiadają określone grupy połączeń nerwowych w naszym mózgu.

Ta teoria nie jest w pełni zgodna z prawdą.

W taki razie połączmy ją z wydzielaniem hormonów np. serotoniny, oksytocyny, testosteronu?

Kim zatem jest człowiek?

Teorie genomu, połączeń nerwowych w mózgu, interpretowanie zachowania człowieka poprzez neurotransmitery nie wystarczy, aby odkryć jego złożoną naturę.

Ludzie różnią się między sobą przede wszystkim poprzez wyobrażania i przekonania.

Każdy człowiek poprzez swoje doświadczenia kształtuje swoje własne wyobrażenia na temat życia społecznego.

Świat wzorców i wyobrażeń determinują przyszłość. Mają one moc twórczą, ale również są jak kajdany.

Mózg służy do rozwiązywania problemów.

Rozwiązanie konkretnego problemu prowadzi do budowania sieci kognitywnej, która odpowiada na pytanie, co przeżyłem. Równie istotna jest sieć emocjonalna, odpowiadająca na pytanie, jak się przy tym czułem?

Ciągle powtarzanie tych samych reakcji intensyfikuje się w płacie czołowym, budując przekonania na temat rodziny, miejsca pracy, czy innych kręgów przekonań.

Wewnętrzne obrazy sterują naszym myśleniem i postępowaniem.

Jesteśmy tworami idei i wyobrażeń innych ludzi. Nie rodzimy się przecież z pełnym opisem swoich potencjałów i możliwości.

Wewnętrznie wytworzone postawy, przekonania, idee i wyobrażenia decydują o naszym nastawieniu i używaniu mózgu w sytuacjach życiowych.

O tym co dzieję się w naszym umyśle decyduje właśnie wartościowanie. Ważne i często powtarzane doświadczenia stwarzają podwaliny, które określają sposób myślenia i działania każdego człowieka.

Utarte schematy prowadzą czasami do powtarzania tych samych błędów, a w konsekwencji do kryzysu.

Często towarzyszą nam w życiu fałszywe przekonania i wyobrażenia.

Zmiana jest częścią naszego życia, które jak heraklitowa płynąca rzeka zmienia się.

Dopasowujemy nasze wyobrażenia, sposoby myślenia do warunków życia.

Nowe okoliczności zmuszają człowieka do poszukiwania, aby z łatwością radzić sobie z trudnościami dnia codziennego.

Myślenie i odczuwanie są ze sobą ściśle połączone.

Zmiana musi być na tyle widoczna, aby wstrząsnąć naszym umysłem.

Czy szkoła stałą się zatem miejscem skomplikowanym, trudnym do kontrolowania, mało przejrzystym?

Zmiana nie może być tylko wywołaniem dobrego ducha- jak uczynił to uczeń czarnoksiężnika.

Ni starajmy się go natychmiast pozbyć.

 

Literatura: H. Huther „ Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”.