perspektywa lekcji, cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, ocena kształtująca, ocena sumująca, uczeń, lekcja, strategie uczenia się, uczenie się, edukacja, szkoła, nauczyciel

Cele uczenia się i kryteria sukcesu są wyznacznikiem właściwej edukacyjnej drogi rozwoju ucznia.

Analizowanie i parafrazowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu jest dowodem uczenia się.

Planowanie kolejnych lekcji w cyklu edukacyjnym odbywa się natomiast na podstawie ewaluacji.

Cele i kryteria sukcesu są pierwszym ogniwem dobrze zaplanowanej lekcji.

Muszą być one zatem przemyślane przez nauczycieli i właściwie skonstruowane. Wyzwanie rzy ich formułowaniu spełnia tutaj rolę motoru motywacyjnego lekcji.

Ważne pytania dla uczniów.

Warto wprowadzać na swoich lekcjach kulturę autoewaluacji? Czego uczą się w danym momencie lekcji uczniowie? Co świadczy o tym, że osiągają kolejne kryteria sukcesu?

Ważne jest, aby budować świadomość uczniów dotyczącą oceny czynionych przez nich postępów.

Cele i kryteria sukcesu stanowią ważne kroki na drodze do sukcesu edukacyjnego ucznia.

Ambitne cele nie mogą jednak być dla uczniów nieosiągalne. Zbyt niskie oczekiwania nie dają możliwości do zmierzenia się z wyzwaniem.

Stąd potrzeba doprecyzowania celów uczenia się i kryteriów sukcesu tak, by były adekwatne do aktualnych potrzeb uczniów.

Czego nauczyli się uczniowie?

To proste i zarazem ważne pytanie towarzyszyć powinno codziennej pracy nauczyciela. Pytanie to jest również elementem dialogu rodzicielskiego po powrocie dziecka do domu?

Zamiast pytać, co dzisiaj nabroiłeś, warto zadawać pytanie, czego się dzisiaj nauczyłeś w szkole?

Ocenienie.

Ocena sumująca i kształtująca służą monitorowaniu postępów ucznia w edukacji. Ocenienie ma również na celu konstruowanie kolejnych kroków edukacyjnych tak, by były odpowiednie do potrzeb uczniów.

Informacja zwrotna daje uczniom istotne wskazówki  do uczenia się, ale stanowi również ważny element modyfikacji nauczania przez nauczyciela.

Ocena sumująca idzie w parze z oceną kształtującą i wiąże się z niełatwą perspektywą udanej lekcji.

Dobra lekcja jest wtedy, kiedy uczniowie się uczą.

Wskaźniki uczenia się w klasie szkolnej obejmują szereg elementów m.in. pytania uczniów, pracę w grupach, parafrazowanie celów uczenia się, czy formułowanie kryteriów sukcesu wspólnie z nauczycielem.

Siła rażenia kryteriów i celów edukacyjnych zależy od zaangażowania nauczyciela i uczniów.

Skuteczni nauczyciele analizują lekcje pod względem spełnia przez uczniów kryteriów sukcesu.

Perspektywa lekcji obejmuje cele, kryteria sukcesu oraz ocenianie. W ocenianiu informacja zwrotna stanowi ważny element konstrukcyjny, który wpływa na ociągany przez ucznia sukces edukacyjny.

Wydajna lekcja.

Wydajna lekcja obfituje w cele, kryteria informacje zwrotne, które skrojone są na miarę uczniów w danym zespole edukacyjnym.

Wydajność lekcji składa się również z metod i proponowanych przez nauczyciela zadań prowadzących do osiągnięcia celów uczenia się.

Strategie uczenia się stosowane przez nauczyciela muszą być różnorodne.

Całokształt procesu edukacji jest wypadkową wielu zmiennych, w których uczeń jest na pierwszym miejscu.

J. Hattie „Widoczne uczenie się nauczycieli”