perspektywa nauczyciela, nauczyciel, dobry nauczyciel, zaangażowanie uczniów, uczenie, motywacja do pracy, wsparcie, pomoc, lekcja edukacja, szkoła

Nauczyciel spełnia bardzo ważne zadanie w szkole.

To on inspiruje, motywuje, wspiera, pokazuje drogę, dzieli się pasją i swoim doświadczeniem z uczniami.

Chęć uczenia wynika z pasji, a pasja daje szansę na prawdziwą edukację.

Każda lekcja jest wyjątkowym doświadczeniem uczenia się każdego ucznia.

Świadomość nauczyciela bycia tu i teraz podczas tej konkretnej lekcji z uczniami daje uczniowi poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w momentach wymagających interwencji nauczycielskich.

Osobiste zaangażowanie nauczyciela w uczenie się uczniów podczas lekcji polega na obserwowaniu, zadawaniu pytań, udzielaniu informacji zwrotnych.

Ewaluacja lekcji jest nie tylko w momencie jej zakończenia, ale przenika cały proces edukacyjny zaplanowany przez nauczyciela dla uczniów.

Do przeprowadzenia ewaluacji lekcji warto również wykorzystać SET (Stutent Evaluation of Teachers).

 Uczniowskie obserwacje nauczycieli są źródłem wartościowej wiedzy na temat nauczania nauczyciela w klasie szkolnej.

Uczniowskie powodzenia i porażki zależą w dużej mierze od skuteczności nauczycieli.

Dobrzy nauczyciele angażują wszystkich uczniów i mają wysokie oczekiwania wobec całego zespołu uczniowskiego, z którym pracują.

Demotywowany uczeń, niechętny uczeń lub mało zdolny uczeń nie powinien być pomijany na lekcji, a wręcz przeciwnie. W momentach trudnych nauczyciel nie odpuszcza i szuka sposobu, żeby móc i chcieć.

Dobry nauczyciel tłumaczy dotąd, aż cała klasa zrozumie.

Dobry nauczycie zawsze pomaga dokończyć rozpoczętą pracę.

Dobry nauczyciel stwarza wiele różnorodnych momentów podczas lekcji/ doświadczeń edukacyjnych, podczas których uczniowie się uczą.

Dobry nauczyciel rozumie niemoc uczniów i potrafi znaleźć środki zaradcze.

Co jeszcze potrafi dobry nauczyciel?

Z całą pewnością istnieje wiele obszarów do rozważań nad definicją „dobrego nauczyciela”.

Wiele z tych obszarów dotyczą strategii uczenia się, cech osobowych, sposobu pracy z uczniami oraz innych istotnych czynników wpływających na proces uczenia się.

Proces uczenia się uczniów musi być analizowany, w celu jego ulepszania i budowania przydatności.

Definiowanie celów, kryteriów sukcesu, a następnie budowanie informacji zwrotnej wywierają istny wpływ na uczenie się uczniów.

Stad wynika potrzeba włączenia oddziaływań nauczycielskich w tym zakresie do ważnych kryteriów definicji dobrego nauczyciela.

Siła oddziaływania nauczyciela na uczniów decyduje o powodzeniu, bądź porażce prowadzonej przez nauczyciela lekcji.

Zaproś uczniów na swoją lekcję.

Zaproszenie uczniów do procesu uczenia się jest świadectwem ważności procesu uczenia się dla nauczyciela.

Uczeń jest dla nauczyciela ważny. Na autentycznej relacji opartej na współpracy, zaangażowaniu, aktywności podczas lekcji budować można podwaliny budowania wiedzy i wspomagania procesu uczenia się.

 

J. Hattie „Widoczne uczenie się nauczycieli”