Pielęgnuj mowę dziecka, pielęgnuj jego język! 

Ciągłe rozwijanie  kompetencji językowej to szczególnie ważne zadanie dla nas  rodziców, nauczycieli i wychowawców. Możemy doskonalić język dziecięcy od pierwszych dni jego życia poprzez czytanie, nieustający dialog, prawdziwą relację!

Pielęgnowanie mowy dziecięcej porównać mogę do pracy nad pięknym wyglądem ogródka naszych marzeń! Trzeba go ciągle rozwijać, dosadzać nowe rośliny, plewić chwasty!

Tak samo postępujemy rozwijając i doskonaląc najwspanialsze narzędzie ludzkiego poznania- MOWĘ!

Jak wynika z badań, szczególnym obszarem nad którym należy pracować jest umiejętność poprawnej narracji, ale również poprawnej wymowy sylab, wyrazów, fraz, zdań i dłuższej wypowiedzi dziecka.

Badania i praktyka logopedyczna pokazuje, ze dzieci z wadami wymowy mają problemy z nauką czytania i pisania w klasie pierwszej. Wiąże się to z zaburzonym słuchem fonematycznym, umiejętnością syntezy i analizy fonemów, sylab, wyrazów. Kompetencje  i sprawności językowe dzieci różnią się. Niwelowanie deficytów w zakresie mowy i języka to obowiązek i rodzicielska powinność.

 „sprawność językowa jest stopniowalna, a rozwój umiejętności językowych przechodzi od poziomu przejściowego, poprzez podstawowy, do poziomu docelowego- rozumianego jako kompetencja dorosłego użytkownika języka.”

Rozwój mowy ma swój okres krytyczny. Obecnie przyjmuje się, iż przypada on miedzy 3 a 7 rokiem życia. Uważna praca logopedyczna z dziećmi w wieku przedszkolnym zarówno na polu profilaktyki, jak również nad przejawianymi deficytami w sferze mowy, pozwoli dostrzec i korygować wady wymowy. Nie będą one przeszkodą w osiągnięciu przez niego sukcesu edukacyjnego.

Rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka jest kamieniem milowym dla jego rozwoju oraz pełnego rozkwitu potencjału edukacyjnego. Te kluczowe dla rozwoju mowy kompetencje należy budować w umyśle ludzkim, gdyż przekazywane są one dziecku w procesie socjalizacji

Dzieci, które przekraczają próg klasy pierwszej powinny dysponować dość pokaźnym zasobem słów, swobodnie operować mową potoczną oraz nie popełniać błędów gramatycznych w mowie.

Mowa wpływa w sposób wielostronny na rozwój dziecka, nie tylko jest narzędziem wyrazu jego aktywności umysłowej, ale również pomaga uzewnętrzniać uczucia dziecka.

Dzięki językowi dorosły posiada wgląd w świat przeżyć i sam może kształtować emocjonalny rozwój dziecka. Charakterystyczną cechą psychiki dziecka jest dominacja przeżyć emocjonalnych nad procesami intelektualnymi. Tak więc kompetencja językowa i komunikacyjna rozwija się pod wpływem czynników indywidualnych. Dobre funkcjonowanie społeczne dziecka wiąże się z jego kompetencją komunikacyjna.

Jak pokazują badania dzieci dysponują coraz niższym poziomem kompetencji językowej i komunikacyjnej.To przerażające!

Gdzie zatem leży przyczyna tego, że dzieci mówią coraz mniej, niepoprawnie i z błędami?

Oprócz przyczyn fizjologicznych słuch, motoryka, istnieje jeszcze jedna sfera zaburzeń.

Relacje, komunikacja z dorosłymi. Innymi słowy jakość współczesnego życia polskiej rodziny. Jesteśmy zdominowani przez aparaty telewizyjne, komputery i telefony komórkowe, które w skuteczny sposób zakłócają naturalną komunikację w rodzinie.

Skąpa wymiana myśli w rodzinach, skąpa komunikacja, ograniczająca się zazwyczaj do krótkich wymian zdaniowych nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi kompetencji mownych dziecka. Ograniczone są sytuacje pobudzające rozwój języka dziecka.

Do czynników opóźniających rozwój mowy należy niewątpliwie zbyt mała stymulacja słowna ze środowiska. Jednym z najważniejszych motywów do opanowania mowy jest chęć kontaktu z drugim człowiekiem, a więc proces socjalizacji, który stanowi podstawę sukcesu w jej opanowaniu.

Logopedyczny Kreatywny Trening Mowy to wsparcie dla dziecka w rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej! Wspaniała stymulacja, dzięki której Twoje dziecko pokona wady wymowy!

W celu uzyskania większej ilości informacji napisz do mnie w panelu kontaktowym!