To naturalne! Każdy pragnie być lubiany i akceptowany! 

Aby zdobyć uznanie grupy społecznej uciekamy się do różnych sposobów! Dzieci robią to również!

Czasami są to jednak nieudane próby polegające na kłamstwie, oszuście, uleganiu wpływom ze strony kolegów. 

Poczucie własnej wartości budujmy w umyśle naszych dzieci od chwili poczęcia!

 

A tym czasem kluczem do akceptacji społecznej oraz istnienia wśród grupy rówieśniczej i nie tylko jest

WYSOKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI! 

Poczucie własnej wartości jest wprost proporcjonalne do bycia lubianym nie istniejemy we wszechświecie w pojedynkę!

Izolacja nie jest naturalna dla gatunku ludzkiego od czasów prehistorycznych i stadnego trybu prowadzenia życia.

Na poziomie makro tworzymy społeczeństwa, plemiona, kraje, kontynenty identyfikujemy się z kulturą i obyczajami. Szukamy części wspólnych.

Wsparcie, pomoc współpraca, rozwiązywanie problemów  to pojęcia nieubłaganie związane z wspólną przestrzenią koegzystencji ludzkiej.

ETYKIETY

Kiedy dziecko pragnąc zaistnieć w grupie rówieśniczej ucieka się do różnych, często  nieodpowiednich zachowań, istnieje prawdopodobieństwo, że przylgnie do niego etykieta. 

Tworzenie etykiet to naturalny efekt działalności naszego mózgu!

Mózg tworzy skróty, żeby podwyższyć swoją efektywność- kategoryzowanie jest jedną z technik. Tak powstają stereotypy, które zwalniają nas z myślenia.

Szufladkowanie na podstawie wyglądu, cech charakteru to powszechność!

Uświadomienie sobie, że ludzie popełniają błędy to pierwszy krok do bycia wolnym człowiekiem. Dotyczy to również osiągnięć szkolnych, relacji społecznych, czy pracy.

To również droga do budowania świadomego wizerunku opartego na postrzeganiu poprzez mocne strony, pasje, talenty, zainteresowania. 

WIARA

Wiara w możliwości dziecka zaczyna się w domu i jest kontynuowana w szkole, przedszkolu.

Budowa pozytywnej samooceny dziecka jest bardzo ważna. Jakie etykiety nadajemy sobie i innym? Ma to zasadniczy wpływ na nasze doświadczanie świata.

Jakie oczekiwania nakładamy na dziecko w toku jego życia? sprawdźmy i upewnijmy się, czy nie przypisaliśmy dziecku roli, której ono nie chce odgrywać.

Buduje to siłę emocjonalną i odporność dziecka.

W życiu spotkają nas, zdarzenia, ludzie, różne sytuacje, jedne piękne i dobre, a  inne podłe i niewdzięczne, czasem niesprawiedliwe.

Uczmy dziecko aby umiało wtedy powiedzieć nie jestem idealny ale kocham siebie!

Wysokie poczucie własnej wartości budujemy w dziecku wtedy, kiedy wie, że nie jest idealne, ale nic to dla niego nie znaczy!

Pomaga mu to pokonać krytykę, podejmować wyzwania, radzić sobie z niepowodzeniami, czy podejmować trudne decyzje!

Akceptacja samego siebie, świadomość, że się zajmuje miejsce na tej planecie doświadcza dobrych i złych rzeczy i cieszyć ze wszystkiego, to fundament budowania osobowości relacyjnej.

Wszelkie zmiany i kolejne kroki mają solidny fundament . Nauka szacunku wobec innych to lekcja, jedna z najważniejszych do odrobienia w życiu. 

Traktuj innych z takim samym szacunkiem jak traktujesz innych. 

Realizuj pasje rozwijaj talenty bądź szczęśliwy!