podróż do celu, cele uczenia się, edukacja, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, uczenie się zorientowane na wynik, uczenie się zorientowane na mistrzostwo, edukacja przyszłości

Uczeń potrzebuje celów uczenia dla, aby mógł się rozwijać.

Podróż stanowi metaforę lekcji, podczas które uczeń obiera cel, a nauczyciel daje mu wskazówki, w jaki sposób dotrzeć do jej kresu.

Na ucznia czeka wiele niespodzianek, którym stawia czoła.

W edukacyjne podróży do celu- uczenie się jest procesem.

Uczeń robi również postępy, zdobywa cenne doświadczenie, co pomaga mu podróżować dalej.

Rolą nauczyciela jest wskazywanie drogi uczniom podczas ich edukacyjnej podróży.

W procesie tym na pierwszym planie są relacje i komunikacja.

W wartościowym kontekście komunikacyjnych z wykorzystaniem ambitnych celów uczenia się oraz informacji zwrotnej uczeń rozwija się.

Wiedza merytoryczna nauczycieli w połączeniu z komunikatami kształtującymi ma ogromną moc sprawczą w procesie edukacyjnym w szkole.

Odpowiedzialność ponosi nauczyciel zwłaszcza za wybór strategii uczenia się podczas lekcji, które pomogą uczniom opanować materiał.

Informacja zwrotna.

W cyklu uczenia się informacja zwrotna działa dwukierunkowo. Po pierwsze daje nauczycielowi na zbieranie dowodów dotyczących odpowiedzi na pytanie, czy uczniowie robią postępy. Na podstawie tych informacji nauczyciel planuje, mody widuje lekcję. Uczniowie również aktywnie tworzą informację zwrotną dla nauczyciela, w zakresie odpowiedzi na pytanie, co już potrafią i rozumieją.

Trzy pytania, które pozwolą sformułować kompletną informację zwrotną.

  • Jaką wiedzę i umiejętności muszą zdobyć uczniowie?- cel lekcji.
  • Czy jestem daleko od osiągnięcia tego celu, a może bardzo blisko?
  • Co jeszcze muszę zrobić, żeby osiągnąć cel?

Skuteczna informacja zwrotna jest jak słońce.

Promienie słoneczne ładują nasze baterie, motywują do wyjścia na rower, spacer lub do ogrodu.

Informacja zwrotna służy ładowaniu akumulatorów przez uczniów, aby mogli pojechać dalej.

Informacje zwrotne muszą być zatem skoncentrowane na celu i kryteriach sukcesu poprzez precyzyjny opis dla ucznia, odnoszący się do ich spełnienia.

Informacja zwrotna daje uczniowi wskazówki, jak pokonać trudności, zrobić postępy, rozwinąć się?

Zwróć uwagę na czas jej przekazywania. Dostosuj go do momentu lekcji, w którym uczeń potrzebuje informacji zwrotnej.

Stopniuj trudności i ilość informacji zgodnie z założeniem, nie zadumo i nie za mało.

Informacja zwrotna- metafora luki, magnesu i odpowiedniego momentu.

Skuteczna informacja zwrotna jest jak lustro, dokładnie odbija odległość od osiągnięcia celu przez ucznia. Jak w lustrze pokazuje mocne strony ucznia oraz elementy, które musi poprawić.

Magnez jest symbolem przekazania uczniowi dokładnej instrukcji, na temat poprawy swoich wyników. Co konkretnie uczeń musi zrobić, żeby na przykład poprawić błędy ortograficzne w swoim wypracowaniu.

Właściwy moment przekazania informacji zwrotnej może okazać się kluczowy dla powrotu ucznia na właściwą ścieżkę uczenia się. Dobierajmy starannie odpowiednie momenty dla przekazania informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna pozwala uczniom stawać się mądrzejszymi. Z dnia na dzień angażuje ich w samodzielne konstruowanie celów kształcenia  oraz przenosi odpowiedzialność za naukę na ucznia.

Dlaczego uczniowie się uczą?

Wszyscy uczniowie chcą osiągać dobre wyniki w szkole.

Ich sukces edukacyjny jest zdeterminowany przez cechy osobowościowe m.in. wytrwałość, sumienność, ale również od motywacji do nauki.

Dobra motywacja budowana podczas lekcji pomaga uczniowi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tego uczę?

Są dwa zasadnicze powody, dla których uczniowie się uczą.

Po pierwsze są zorientowani na mistrzostwo w danej dziedzinie, po drugie chodzi im przede wszystkim o wyniki.

W orientacji na wynik uczeń wykonuje zadanie ze względu na czynniki zewnętrzne pochwałę, dobrą ocenę, uznanie w oczach kolegów w klasie.

Uczniowie Ci porównują się do innych, wykonują zadania na lekcji powierzchownie, oczekują pochwał i zachęt do uczenia się.

Orientacja na wyniki zamyka uczniom drogę do trwałego uczenia się, które wynika z wewnętrznego przekonania ucznia, co do ważności wiedzy i umiejętności.

W podejściu uczniów opartym na orientacji na mistrzostwo chodzi o budowanie kompetencji. Uczniowie uczą się, aby stawać się mądrzejszymi.

Takie podejście wymaga głębokiego zrozumiana dla popełniania błędów, czasu, ale przede wszystkim wytrwałości ze strony uczniów. Uczeń staje się mądrzejszy w cyklu edukacji, jest to  proces, który trwa przez całe życie.

W procesie edukacyjnym ważna jest świadomość nauczycieli, która wyraża się w postrzeganiu nauki uczniów jako dążenia do mistrzostwa. Kolejne cele uczenia się, kryteria sukcesu oraz informacja zwrotna służą budowaniu postawy ucznia- badacza, który codziennie uczy się, popełnia błędy, ale poprawia je, aby dojść do mistrzostwa w danej dziedzinie.

Informacja zwrotna musi zwiększać poczucie skuteczności wśród uczniów.

To oni są kowalem własnego uczenia się. Dostrzegają kolejne kroki, wyzwania na edukacyjnej drodze.

Poczucie skuteczności wpływa na motywację, samosterowność, samoocenę, zarządzanie czasem, budując umiejętność kierowania własnym procesem uczenia się.

 

 

Na podstawie: Conne M. Moss, Susan M. Brookhard” „Cele uczenia się. Jak pomoc uczniom zrozumieć każdą lekcję”